Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 249

Davanje u zakup poslovnih prostora Grada Varaždina

Kategorije: Poslovni prostori, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 20.8.2019.
Nadmetanje raspisao: Grad Varaždin
Objavljeno u: Varaždinske vijesti, 13.8.2019.

KLASA: 620-08/19-01/7 URBROJ: 2186-95-01/1-19-1 Varaždin, 12.kolovoz 2019.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj 125/11) i članka 8. stavka 1. Odluke o zakupu i korištenju poslovnih prostora (“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 2/12,4/14) Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
o davanju u zakup poslovnih prostora provođenjem usmene javne licitacije

R. 

br.

Adresa

Površina

Moguća djelatnost

Oznaka položaja u zgradi

Početni iznos kn/ m2

Iznos jamčevine kn

1.

Graberje 31

54 m2

ugostiteljstvo

prizemlje 

dvorišni 

prostor

24,00

3.888,00

2.

Graberje 31

65 m2

Prostorije udruge, ugostiteljstvo

Prizemlje 

dvorišni 

prostor

24,00

4.680,00

 

Prostori se daju u zakup na rok od 3 godine odnosno do isteka Ugovora između vlasnika(Grad Varaždin) i upravitelja.

Ponuđači su dužni uplatiti jamčevinu, koja će se najpovoljnijem ponuđaču uračunati u obvezu plaćanja garantnog pologa odnosno zakupnine, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti.

Početni iznos zakupnine za poslovne prostore utvrđen je Odlukom o zakupu i korištenju poslovnih prostora sistemom bodova. Javna usmena licitacija započinje početnim iznosom označenim u ovom natječaju.

Prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Sudjelovati u javnoj usmenoj licitaciji mogu pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu na IBAN Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina: HR6623600001102173225, Zagrebačka banka poziv na broj 00, model OIB uplatitelja, te sa sobom donesu dokaz o izvršenoj uplati i ponudu koja je ujedno prijava za sudjelovanje u javnoj usmenoj licitaciji, koja mora sadržavati:

♦ ime i prezime (za fizičke osobe), odnosno naziv (za pravne osobe) te prebivalište ili sjedište podnositelja ponude,

♦ rješenje o upisu u trgovački registar ili obrtnicu s upisom djelatnosti za koju se natječe,

♦ detaljniji opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru,

♦ potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Varaždinu (Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu),

♦ potvrdu mjerodavne porezne uprave kojom se potvrđuje da porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,

♦ pravovaljani dokaz o statusu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko se podnositelj ponude poziva na status radi ostvarivanja prava prednosti

♦ izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja.

Ponude se dostavljaju osobno do 20. kolovoza 2019. godine do 12 sati, kada će se održati javna usmena licitacija, a mogu joj pristupiti ovlašteni predstavnici ponu-ditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći, ukoliko u potpunosti zadovoljavaju sve uvjete javnog natječaja.

Ugovor o zakupu sklopiti će se s najpovoljnijim ponuđačem u roku od 30 dana od donošenja Zaključka Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina o odabiru.

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina pridržava pravo da poslovne prostore iz ovog Natječaja ne dodijeli u zakup, te da poništi ovaj Natječaj u dijelu ili u cijelosti. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zakupa poslovnog prostora nakon provedenog postupka javne usmene licitacije, gubi pravo na povrat jamčevine.

Za uvid u navedene poslovne prostore potrebno je najaviti se u stručne službe Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, Graberje 31.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019