Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 677 124

Prva javna dražba radi prodaje nekretnine K.O. Čibača

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 17.9.2019.
Nadmetanje raspisao: Javni bilježnik Luče Bronzan, iz Dubrovnika
Objavljeno u: Dubrovački vjesnik, 10.8.2019.

Posl.br. OU 25/19 Dubrovnik, 08.08.2019.g.
Na temelju čl.316. i 317. Ovršnog zakona javni bilježnik Luče Bronzan, iz Dubrovnika, Dr. Ante Starčevića 24, a sukladno pisanoj ovlasti u ime i za račun C.I.A.K. D.O.O., Zagreb, Josipa Lončara 3/1, OIB 47428597158, objavljuje. 

PRVA JAVNA DRAŽBA RADI PRODAJE NEKRETNINE

1. Opis nekretnina i vrijednost Prodaju se nekretnine:

- cjelina prava vlasništva čest. zem. 506/1, upisane u ZK TIJELO I, Z. Ul. 606 K.O. Čibača

- cjelina prava vlasništva čest. zem.786/1, upisane u ZK TIJELO II, Z. UL 606 K.O. Čibača Na predmetnim nekretninama upisan je prijenos vlasništva radi

osiguranja novčane tražbine u korist C.I.A.K. D.O.O Zagreb prednika

vjerovnika za iznos od 283.675,00 (dvjestoosamdesettritisućešestosedamdesetpet)

Početna utvrđena vrijednost nekretnine iznosi:

2.320,000,00 (dvamilijunatristodvadesettisuća) kuna. Na drugoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti odnosno ispod iznosa od 1.856,000,00 (mi li junosamstopedesetšesttisuća) kuna. 

2. Mjesto i vrijeme prodaje

Javna dražba radi prodaje nekretnine održat će se u uredu javnog bilježnika Luce Bronzan u Dubrovniku, Dr. A. Starčevića 24, dana 17. rujna 2019.g. u 12.00 sati. 

3. Uvjeti dražbe

- Pravo sudjelovanja na dražbi imaju sve pravne i fizičke osobe, domaće i strane. 

- Sudionici dražbe dužni su najkasnije do dana održavanja javne dražbe uplatiti jamčevinu

u visini od 10% početne cijene na račun javnog bilježnika Luce Bronzan „za druge osobe" RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. SWIFT: RZBHHR2X, broj računa: 2484008-1300140528, IBAN: HR9724840081300140528, a vjerovnik je oslobođen plaćanja jamčevine ukoliko njegova tražbina dosiže iznos jamčevine. 

- u slučaju prodaje uplaćena jamčevina kupcu se uračunava u cijenu, a u slučaju da ne-

kretnina na dražbi ne bude prodana uplaćeni iznos će se vratiti uplatiteljima bez kamate odmah po održavanju dražbe. 

-poreznaprometidruge troškove vezane uzprodajunekretninatesvetroškovejavnobiljež-ničke nagrade i pristojbe snosi kupac. 

- najbolji ponuditelj dužan je položiti ukupnu kupovinu odmah po zaključenju dražbe i

potom s javnim bilježnikom koji nastupa u ime predlagatelja osiguranja, sklopiti s kupcem ugovor o kupoprodaji nekretnine u formi javnobilježničkog akta. 

- Prodavatelj nije u posjedu nekretnine, već je to protivnik osiguranja. 

- Ako kupac koji je na dražbi ponudio veću cijenu ne položi kupovinu u određenom roku,

nekretnina će se prodati kupcu koji je ponudio prvu nižu cijenu čl.93 st.3 Z00. 

- Zainteresirani mogu dobiti informacije na broj 01/4664-223 ili u uredu javnog bilježnika.
4. Tekst oglasa objavljen je na internet stranici ministarstva pravosuđa https://e-oglasna.pravosudje.hr// Ovaj zapisnik kao prijepis dostavit će se vjerovniku, dužniku i svim sudužnicima radi obavijesti o zakazanoj dražbi.   

U Dubrovniku, 08.08.2019.g.

JAVNI BILJEŽNIK: Luče Bronzan


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019