Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 066

Prodaja imovine stečajnog dužnika MASARINI d.o.o. u stečaju iz Iloka

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja uredskog inventara i opreme, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 19.8.2019.
Nadmetanje raspisao: MASARINI d.o.o. u stečaju iz Iloka
Objavljeno u: Posavska Hrvatska, 9.8.2019.

Stečajna upraviteljica stečajnog dužnika MASARINI d.o.o. u stečaju iz Iloka, Radićeva 4, u okviru stečajnog postupka koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Osijeku pod poslovnim

brojem St 786/2016 oglašava

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
PREDMET PRODAJE - POKRETNINE

RBR.

OPIS

KOLIČINA

CIJENA

VRIJEDNOST

1.

Radni stol otvoreni s donjom policom - inox

1

622,59

622,59

2.

Pult s dvostranim kliznim vratima i blokom 3 ladice - inox

1

2.195,46

2.195,46

3.

Pult zatvoreni s kliznim vratima - inox

1

2.195,46

2.195,46

4.

Friteza električna dvodijelna - inox

1

753,66

753,66

5.

Roštilj s pobočnim stolom električni- inox

1

1.474,56

1.474,56

6.

Sudoper inox - dvodijelni

1

1.441,79

1.441,79

7.

Sudoper inox - jednodijelni

1

1.081,34

1.081,34

8.

Perilica za suđe

1

3.866,62

3.866,62

9.

Napa 1 kom.

1

2.162,69

2.162,69

10.

Viseći element za odlaganje posuđa otvoreni

1

393,22

393,22

11.

Viseći element za odlaganje posuđa s kliznim vratima

1

655,36

655,36

12.

Sudoper inox s nožnim uključivanjem vode

1

360,45

360,45

13.

Štednjak električni indx - 4 ploče

1

2.097,15

2.097,15

14.

Šank

1

5.537,79

5.537,79

15.

Ledomat

1

1343,49

1.343,49

16.

Perilica za čaše

1

1.474,56

1.47436

17.

Klupa

6

98,30

589,82

18.

Stol za klupe

3

229,38

688,13

19.

Četvrtasti stol

5

49,15

245,76

20.

Stolice 20 kom.

20

81,92

1.638,40

21.

Kalijeva peć - centralno grijanje

1

4.423,68

4.423,68

 

UKUPNO VRIJEDNOST:

 

 

35.241,98

 

CIJENA

Pokretnine se prodaju kao cjelina po cijeni iskazanoj u tablici iz točke I. (u iskazanu cijenu uključen je porez na dodanu vrijednost) i ne mogu se prodati ispod utvrđene cijene iz tablice.

NAČIN PRODAJE

Natječaj se provodi prikupljanjem obvezujućih ponuda u zatvorenim omotnicama. U slučaju dvije ili više ponuda s istim ponuđenim iznosom, pristupit će se javnom usmenom međusobnom nadmetanju tih ponuditelja neposredno po javnom otvaranju ponuda.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA I DAN JAVNOG OTVARANJA PONUDA Sve ponude moraju prispjeti isključivo putem pošte, na adresu Kralja Krešimira 53, 34000 Požega, s naznakom „ZA NATJEČAJ - NE OTVARATI", zaključno do 19. 08. 2019. godine, zajedno s dokazom o uplati jamčevine. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 22.08.2019. godine u poslovnim prostorijama društva S-URED j.d.o.o., na adresi Kralja Krešimira 53,34000 Požega, s početkom u 15,00 sati.

OSTALI UVJETI NATJEČAJA

Pokretnine su u vlasništvu stečajnog dužnika, te se prodaju prema opisu i s ograničenjima iz ovog natječaja. Ponuđene pokretnine moguće je pregledati uz prethodnu najavu na telefon 099/1941-096 u mjestu ILOK, na adresi Radićeva 4. Pokretnine se prodaju po zatečenom stanju prema načelu„viđeno-kupljeno", čime su isključene naknadne reklamacije.

Ponudu na natječaj može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba koja uplati jamčevinu u iznosu od 10% (slovima: deset posto) od početne cijene pokretnina na žiro račun stečajnog dužnika Masarini d.o.o. u stečaju, otvoren kod Zagrebačke banke d.d., IBAN: HR8523600001102583581. Kupcu kao odabranom najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati na ime plaćanja dijela kupoprodajne cijene, a ostalim sudionicima ista će se vratiti bez odgode, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana održanog javnog otvaranja ponuda, bez kamata. Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuditelj ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku smatrat će se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat dane jamčevine.

Ponuda koja bi navodila cijenu nižu od početne cijene, u sklopu koje ne bi bio dostavljen dokazo uplati jamčevine ili koja na jasan način ne bi identificirala ponuditelja smatrat će se nevažećom i neće se uzeti u razmatranje.

Kupac koji na javnom otvaranju ponuda bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana računajući od dana održavanja javnog otvaranja ponuda uplatiti ponuđeni iznos cijene na gore navedeni broj računa, te sa stečajnom upraviteljicom zaključiti ugovor o kupoprodaji predmetnih pokretnina. Nakon kupoprodaje će se ispostaviti račun po cijeni utvrđenoj na javnom otvaranju ponuda. Kupac snosi sve troškove u svezi prijenosa vlasništva i preuzimanja pokretnine.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019