Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 673 066

Predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2020. godinu

Kategorije: Obrazovanje i znanost, Kultura i umjetnost, Ostalo, Poticaji, sufinanciranje
Datum zatvaranja: 20.9.2019.
Nadmetanje raspisao: Zadarska županija
Objavljeno u: Zadarski list, 6.8.2019.

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,

KULTURU I ŠPORT KLASA: 600-01/19-01/55 URBROJ: 2198/1-04/1-19-3 Zadar, 6. kolovoza 2019. godine

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13,137/15 i 123/17), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine", br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine", br. 74/14 i 70/17), članka 49. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine", br. 10/97,107/07 i 94/13), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine", br. 87/08,86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12, 94/13,152/14,7/17 i 68/18), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine", br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine", br. 76/93,11/94 i 38/09) i članka 11. stavak 1. Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije", br. 22/15), Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije i Sportska zajednica Zadarske županije u dijelu poziva koji se odnosi na šport, daju

OBAVIJEST

o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2020. godinu

Zadarska županija, kao davatelj financijskih potpora, dana 6. kolovoza 2019. godine, objavit će Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2020. godinu.

Tekst javnog poziva sa svim potrebnim obrascima objavit će se na mrežnoj stranici Zadarske županije http://www.zadarska-zupanija.hr/. poveznica Natječaji.

Prijave projektnih/programskih aktivnosti moći će podnijeti ustanove, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te ostale pravne i fizičke osobe, ukoliko će se njihove projektne/programske aktivnosti odnositi na javne potrebe od interesa za Županiju kao cjelinu, u sljedećim prioritetnim područjima:

- područje kulture,

- područje športa,

- područje tehničke kulture i

- područje prosvjete.

Rok za podnošenje prijava je od dana objave natječaja do 20. rujna 2019. godine.

U tekstu Javnog poziva opisani su uvjeti prijave, područja aktivnosti za prijavu projekata i programa, prijavna dokumentacija, rok, način i mjesto podnošenja prijava, procjena prijava, donošenje odluka te ugovaranje provedbi programskih/projektnih aktivnosti.

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019