Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 677 124

Podnošenje ponuda za kupnju dijela nekretnine označene kao čest. zem. 2400/1, k.o. Primorski Dolac

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 19.8.2019.
Nadmetanje raspisao: Općina Primorski Dolac
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 8.8.2019.

Na temelju članka 4. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik1', broj 22/19) i članka

5. Odluke o prodaji dijela nekretnine označene kao čest. zem. 2400/1, k.o. Primorski Dolac („Službeni glasnik" broj 22/19), Općinski načelnik Općine Primorski Dolac objavljuje:

OBAVIJEST

o javnom pozivu za podnošenje ponuda za kupnju dijela nekretnine označene kao čest. zem. 2400/1, k.o. Primorski Dolac

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju dijela nekretnine označene kao kat.čest.zem. 2400/1, k.o.Primorski Dolac, upisane u zk.ul.923, u površini od 902 m2 objavljen je na službenoj web stranici Općine Primorski Dolac: http://www.primorskidolac.hr/.

Početna cijena nekretnine je 44.444,47 kuna.

Visina jamčevine je 4.444,45 kuna i uplaćuje se u korist Proračuna Općine Primorski Dolac.

Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21 227 Primorski Dolac do 19. kolovoza 2019. godine do 10:00 sati. Otvaranje ponuda održati će se u Općini Primorski Dolac dana 19. kolovoza 2019. godine u 10:00 sati. Otvaranje ponuda će biti javno. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati. Tekst javnog poziva je u cijelosti objavljen na službenoj web stranici Općine Primorski Dolac: http://www.primorskidolac.hr/.

OPĆINSKI NAČELNIK: Joško Dujmović, inž.građ. KLASA: 300-01/19-01/01 URBROJ:2134/02-01/01-19-9 U Primorskom Dolcu, 07. kolovoza 2019.g.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019