Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 677 124

Prikupljanje ponuda građevinskog zemljišta za izgradnju stanova po Programu POS-a u gradu Zagrebu

Kategorije: Ostala nabava, Prodaja zemljišta, Nabava roba, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 28.8.2019.
Nadmetanje raspisao: Agencija za pravni promet i posredovanjenekretninama
Objavljeno u: Jutarnji list, 8.8.2019.

Na temelju članka 13. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

(NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19,

u daljnjem tekstu: Zakon), Agencija za pravni promet i posredovanje

nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) objavljuje

POZIV

za prikupljanje ponuda građevinskog zemljišta za izgradnju stanova po Programu POS-a u gradu Zagrebu

1. Predmet

APN prikuplja ponude u svrhu kupnje građevinskog zemljišta kao i određenu projektnu dokumentaciju za izgradnju građevine. Zemljište treba biti na području koje je obuhvaćeno važećim pro-stomo-planskom dokumentacijom Grada Zagreba, u blizini javnog gradskog prijevoza i to površine odgovarajuće za izgradnju više od 100 stambenih jedinica.

2. Sadržaj ponude

- naziv, sjedište i OIB pravne i/ili fizičke osobe

- upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (izvod ili izjava ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave poziva) za pravnu osobu,

- zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 15 dana),

- kopija katastarskog plana i posjedovni list,

- lokacijska informacija,

- podatak da li je podnesen zahtjev za povrat temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 80/02 i 81/02),

- situacijski nacrt iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektanta),

- karakteristični tlocrt iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektanta),

-karakteristični presjek iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektanta),

- iskaz broja stanova i sobnosti stanova iz idejnog i/ili glavnog projekta (ovjeren od strane glavnog projektanta),

- odvojeno iskazana netto korisna površina svih prostora (stanovi, poslovni prostori, garaže, parkirna mjesta, ovjereno od strane glavnog projektanta),

- podatke o postojećoj i planiranoj komunalnoj infrastrukturi,

- podatke o postojećim i planiranim mogućnostima priključenja na infrastrukturu,

- iskazana cijene za ponuđeno zemljište, izražene u kn/m2 netto korisne površine stanova koji će se moći izgraditi na ponuđenom zemljištu (s PDV-om).

- procjena tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta (izrađena od ovlaštenog sudskog vještaka)

3. Način dostavljanja ponuda: “Kupnja zemljišta za Program POS-a u gradu Zagrebu”, “NE OTVARATI”.

Adresa za dostavu ponude: APN, Savska cesta 41 /VI, Zagreb.

4. Rok za dostavu ponuda je 21 (dvadesetjedan) dan od dana objave.

5. Ponude zaprima i obrađuje APN, sukladno odredbama Zakona.

6. APN zadržava pravo ne odabrati niti jednu pristiglu ponudu te one ne obvezuju APN na sklapanje bilo kakvih pravnih poslova.

7. Otvaranje ponuda neće biti obavljeno javno.

8. Na ovo javno prikupljanje ponuda ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.
Klasa: 008-02/19-01/4 Ur.br: 356-01/19-1 Zagreb, 1. kolovoza 2019.

web: http://www.apn.hr/


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019