Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 677

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 19.7.2019.
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo državne imovine
Objavljeno u: Večernji list, 11.7.2019.

OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG NATJEČAJA za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba označenog kao zk.č. 1628/4-, livada, Radmanovačka, površine 866 m2, upisana u zk.ul. 23128 k.o. Klara, zk.č. 1605/2, park Kocil, površine 74 m2 i zk.č. 1626/2, gradilište Siget, površine 186 m2, obje upisane u zk.ul. 109411 k.o. Klara, radi formiranja nove građevne čestice označene kao zk.č. 1623/1, oranica, površine 3465 m2, k.o. Klara, u skladu s geodetskim projektom RN 160/2018, k.o. Klara izrađenim u skladu s Lokacijskom dozvolom Broj: 166/2018, KLASA: UP/I-350-05/18-01/150, URBROJ: 251-13-21-1/024-18-10 od 19. studenog 2018. godine (pravomoćna 18. 12. 2018.1.

2. Prema Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba građevna čestica u geodetskom projektu označena kao novoformirana k.č. 1623/1, k.o. Klara nalazi se u zoni mješovite - pretežito stambene namjene (oznaka „Ml"), gdje se primjenjuje urbano pravilo (2.7.) - ..Uređenje i urbana obnova prostora niske gradnje".

3. Početni iznos kupoprodajne cijene je 1.169.283,44 kuna.

4. Cjeloviti tekst javnog natječajaobjavljen je na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1 -prizemlje i na web stranici Grada Zagreba. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Natjecaj ZEM - zkc 1628_4, 1605_2 i 1626_2, sve ko Klara.pdf 146.84 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019