Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 583

Prodaja jednog službenog vozila Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

Kategorije: Prodaja vozila i plovila, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 19.7.2019.
Nadmetanje raspisao: Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine
Objavljeno u: Večernji list, 11.7.2019.

Broj: 03-3-08-2-236/10-19 Banja Luka, 10.07.2019
Na osnovu člana 19.2 Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, te Odluke o pokretanju postupka prodaje službenog vozila putem licitacije, broj: 03-3-08-2-236/2-19 od 11.06. 2019. godine direktor Agencije donosi

JAVNI OGLAS
za
prodaju jednog službenog vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda

I PODACI O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE (VLASNIKU VOZILA)

NAZIV INSTITUCIJE (VLASNIKA VOZILA)

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

Adresa

Vaše Pelagića 11a, 78000 Banja Luka

Telefon

+387 51 223 440

Fax:

+387 51 223 452

Web stranica

http://www.aod.ba/

Konatak osoba za postupak licitacije

Alina Aganović, Koordinator za IT poslove i poslove javnih nabavki

Telefon kontakt osobe

+387 33 568 720, 568 729

Fax.

+387 33 568 721

e-mail:

alina_aganovic@aod.ba

II PODACI O VOZILU

MARKA 1 TIP VOZILA

VOLKSWAGEN

MODEL VOZILA

TOUAREG V6TDI 4 MOTION

Godina proizvodnje

2013

Broj šasije

WVGZZZ7PZDD031790

Broj motora

CRC121017

Radni obujam motora

2967

Snaga motora

180

Vrsta motora

DIZEL

Boja vozila

SIVA

Registarska oznaka

067- T- 058

Registrovano do

29.05.2020.

Kasko osiguran

DA

Pređena kilometraža

278672 km

Vozilo posjeduje servisnu knjižicu, redovno održavanje u ovlaštenom servisu

POČETNA CIJENA:

30.298,30

 

II NAČIN PRODAJE
Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda. Svi zainteresovani kupci mogu pogledati vozilo od u vremenu od 11.07.2019. - 18.07.2019. (radnim danima osim subote i nedjelje), u periodu od 11:00 - 13:00 sati, na adresi Vaše Pelagića 11a, 78000 Banja Luka, uz prethodnu telefonsku najavu na broj telefona 051 223 440, kontak osoba: Ivica Divović.

Vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

IV USLOVI PRODAJE

Pravo učešća u postupku licitacije putem zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica, osim uposlenika Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica kao i poslovni subjekti u njihovom isključivom ili djelimičnom vlasništvu ili njihovih srodnika, a koja su najkasnije do 17.07.2019. godine izvršili uplatu depozita u iznosu od 5% od početne vrijednosti predmeta prodaje.

Depozit se uplaćuje kako slijedi:

Primalac: AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE

Adresa: Vaše Pelagića 11a, 78000 Banja Luka

Naziv Banke: UNICREDIT BANKA D.D. MOSTAR, filijala Banja Luka

Broj računa primaoca: 338-350-22004220-05 Svrha uplate: kaucija za učešće na licitaciji

U slučaju da kupac koji kupi vozilo odustane od kupnje, uplaćeni iznos se ne vraća i služi za troškove ponovnog oglašavanja.

Ostalim kupcima, učesnicima licitacije, čije ponude nisu prihvaćene uplaćeni iznos depozita će biti vraćen na transakcijski broj računa koji su naznačili u ponudi, najkasnije u roku od 5 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

 

Ponude se dostavljaju na popunjenom obrascu iz ovog oglasa (može se preuzeti na web stranici Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegvoine) s tim da:

-Pravne osobe dostavljaju ponudu sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe, fotokopiju Rješenja o upisu u sudski registar ovjerenu od strane nadležnog organa i ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije;

- Fizička lica dostavljaju ponudu uz prilog ovjerene kopije lične karte i ovjerene CIPS-ove prijave prebivališta, te naziv banke i broj transakcionog računa na koji se može izvršiti povrat uplaćenog depozita.

Ponuđena cijena mora biti izražna u konvertibilnim markama (KM).

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično na protokol Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, Vaše Pelagića 11a, 78000 Banja Luka, III sprat ili putem pošte na adresu Agencija za osiguranje depozita Bosne I Hercegovine, Vaše Pelagića 11a, III sprat, 78000 Banja Luka.

sa naznakom:

„NE OTVARAJ - Ponuda na javni oglas za prodaju službenog vozila postupkom licitacije putem zatvorenih ponuda" zajedno sa dokazom izvršenoj uplati kaucije/depozita.

V UPLATE PO OSNOVU PRODAJE VOZILA

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti iznos iz ponude umanjen za iznos uplaćenog depozita na račun

Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine br. 3383502200422005 otvoren kod Unicredit bank dd Mostar u roku od tri (3) dana računajući od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

VI DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Rok za dostavljanje ponuda je 19.07.2019. godine do 10:00 sati, a javno otvaranje ponuda će se obaviti isti dan u 11:00 sati u prostorijama Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, Vaše Pelagića 11a, III sprat.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili punomoćnik za učešće u postupku licitacije.

Ponude koje stignu poslije naznačenog datuma i vremena neće se uzeti u razmatranje.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena vozila, a u slučaju da je ponuđeno više istih cijena za jedno vozilo prednost ima ponuđač koji je ranije predao ponudu na protokol Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hecegovine za javni oglas.

VII DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije se mogu dobiti od kontak osobe navedene u dijelu I ovog javnog oglasa.

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
obrazac.jpg 433.07 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019