Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 579

Prodaja imovine stečajnog dužnika FINAG d.d. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja strojeva, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 29.7.2019.
Nadmetanje raspisao: FINAG d.d. u stečaju
Objavljeno u: Večernji list, 11.7.2019.

Stečajni upravitelj FINAG d.d. u stečaju Garešnica Petra Svačića b.b. OiB 97667432680 a na temelju suglasnosti odbora vjerovnika i razlučnog vjerovnika objavljuje:

DESETU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
Predmet prodaje je pokretnina stečajnog dužnika i to:

R. br.

Pokretnine

Početna cijena u kn (bez uračunatog PDV-a)

Jamčevina 

(10%)

1

Oprema i strojevi u pogonu za proizvodnju opeke

380.480,00

38.050,00

 


UVIJETI PRODAJE:

1. Pokretnina se prodaju kao jedinstvena cjelina i ponuda se može dati radi kupnje cijele navedene pokretne imovine .

2. Imovina se prodaje prikupljanjem pisanih ponuda dostavom na adresu javnog bilježnika u zatvorenoj omotnici sa naznakom „ZA JAVNU DRAŽBU NE OTVARAJ"

3. Otvaranje ponuda održat će se 29.07.2019. u 11 sati uredu Javnog bilježnika Lidije Perić Kapucinska 25/1 Osijek. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje najkasnije 2 dana prije ročišta na račun Finag d.d. u stečaju broj

.HR5224850031100294796 kod Croatia Banka d.d. uplate jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene .

4. Sudionicima javne dražbe koji ne uspiju u javnoj dražbi jamčevina e biti vraćena u roku od 10 dana od održane dražbe.

5. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 15 dana od dana obavijesti o prihvaćanju ponude, uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene na račun prodavatelja jer u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine

6. Predaja u posjed kupca izvršit će se u roku od 45 dana od uplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

7. Kupnja se obavlja po načelu videno-kupljeno te su isključeni svi naknadni prigovori kupca.

8. Stečajni upravitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.

9. Sve ostale poreze, pristojbe i troškove demontaže i odvoza pokretnina u svezi prodaje snosi kupac.

10. Pokretnine se nalaze na lokaciji u Garešnici Petra Svačića b.b. Pokretnine se mogu pogledati uz prethodnu najavu na tel. 0981854481 a sve dodatne obavijesti točne specifikacije pokretnina , procjene vrijednosti i dr. mogu se dobiti od stečajnog upravitelja na istom broju


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019