Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 677

Prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Kategorije: Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 26.7.2019.
Nadmetanje raspisao: GRAD DARUVAR
Objavljeno u: Večernji list, 10.7.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  GRAD DARUVAR

Gradonačelnik

KLASA: 947-02/19-02/05 URBROJ: 2111/01-02-02/1-2019-3 Daruvar, 10. srpnja 2019. g.

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine usmenim javnim nadmetanjem, KLASA: 947-02/19-02/05, URBROJ: 2111/01-01-19-1 sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara od 18. lipnja 2019. g., gradonačelnik Grada Daruvara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara i to jednosobni stan u Daruvaru, na lokaciji u ul. Petra Zrinskog 4 D, koji se nalazi u višestambenoj zgradi izgrađenoj na kč. br. 1667/1 k.o. Daruvar, upisan u zk. ul. br. 3848 k.o. Daruvar, Etaža E-l, suvlasnički dio 40/814, označen kao jednosobni stan prizemno br. 1., koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupaonice s WC-om, predsoblja i lodže, ukupne površine 39,70 m2.

Početna kupoprodajna cijena iznosi 220.991,46 kuna (slovima: dvjestodvadesettisućadevetstodevedesetjedna kuna i četrdesetšest lipa). Nekretnina se prodaje u stanju „viđeno - kupljeno".

2. Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Daruvara provest če se usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom).

Najmanji iznos svakog povećanja ponude prilikom usmenog javnog nadmetanja iznosi 1% početne cijene nekretnine.

3. Na Javni natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

Ponude se dostavljaju poštom ili osobno predaju na adresu: Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14,43500 Daruvar, u zatvorenoj omotnici s naznakom: Ponuda za kupnju stana u P. Zrinskog 4 D - ne otvarajte. Ponude se zaprimaju najkasnije do 25. srpnja 2019. godine do 14,00 sati.

4. Ponuda mora sadržavati:

1. za fizičke osobe: preslik osobne iskaznice

2. za pravne osobe: ovjerena preslika rješenja o registraciji, ne starija od šest mjeseci

3. dokaz o uplaćenoj jamčevini

5. U ponudi se mora priložiti dokaz o uplati iznosa jamčevine u visini 10 % od početne cijene nekretnine za koju se podnosi ponuda. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Daruvara broj HR6023400091806700003, model 68, šifra 7706 - OIB (ponuditelja).

6. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnine - jednosobnog stana u Daruvaru, na lokaciji u ul. Petra Zrinskog 4 D, prizemlje, dana 26. srpnja 2019. g. u 9,30 sati u Velikoj vijećnici na I. katu zgrade Gradske uprave u Daruvaru.

7. Javni natječaj će se provesti usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom) dana 26. srpnja 2019. g. u 10,00 sati u Velikoj vijećnici na I. katu zgrade Gradske uprave u Daruvaru. Usmenom javnom nadmetanju (licitaciji) mogu pristupiti ponuditelji osobno (uz predočenje osobne iskaznice)

ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod Javnog bilježnika.

8. Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati. Za natjecatelja koji nije pristupio usmenom javnom nadmetanju u objavljenom vremenu i mjestu nadmetanja smatrat će se da je odustao od prijave za natječaj.

9. Sve informacije vezane uz javni natječaj mogu se dobiti u Upravi Grada Daruvara, na tel: 043 633 323, radnim danom od 07,00 do 15,00 sati. Ovaj javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Grada Daruvara, web stranicama Grada Daruvara, Radio Daruvaru i Večernjem listu (u skraćenom obliku).

Gradonačelnik Damir Lneniček, univ. spec. oec.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019