Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 677

Prodaja prava vlasništva na objektima i prava građenja na zemljištu koje predstavlja dio urbanističke parcele Brčko distrikt BiH

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 25.7.2019.
Nadmetanje raspisao: Brčko distrikt BiH
Objavljeno u: Večernji list, 10.7.2019.

Broj predmeta: 30-000148/15

Datum, 10.7.2019. godine

Mjesto, Brčko
Na temelju članka 11. Zakona o javnoj Imovini u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 28/06 i 19/07), članaka 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku redovitog raspolaganja imovinom Brčko distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26.3.2007. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 26/07), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika, broj: 01.1-02-019282/09 od 18. 6. 2009. godine, i Odluke ravnatelja Ureda za upravljanje javnom imovinom o objavi Javnog natječaja za prodaju prava vlasništva na objektima i prava građenja na zemljištu koje predstavlja dio urbanističke parcele, broj: 30-000148/15 od 10. 7. 2019. godine, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH o b j a v Ij u j e
JAVNI NATJEČAJ

za prodaju prava vlasništva na objektima i prava građenja na zemljištu koje predstavlja dio urbanističke parcele putem usmenog javnog nadmetanja

Brčko distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH objavljuje Javni natječaj radi prodaje prava vlasništva na objektima i prava građenja na zemljištu koje predstavlja dio urbanističke parcele putem usmenog javnog nadmetanja, za parcelu:

k. č. broj: 955/2 i 955/3, obje k. o. Brčko 1, stambeno naselje Centar, Brčko

Izvatkom iz Urbanističkog projekta „Povijesno gradsko jezgro", broj: 30-000148/15 od 7.10. 2015. godine, Odjel za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove ustanovio je da se predmetno zemljište nalazi u prostornoj cjelini stambenog naselja Centar, a u obuhvatu Urbanističkog projekta „Povijesno gradsko jezgro". Prema odredbama odluke o usvajanju spomenutog urbanističkog projekta, broj: 01-02-402/15 od 12.1. 2015. godine, od predmetnog zemljišta, označenog kao k. č. broj: 955/2 i 955/3, obje k. o. Brčko 1, zajedno sa zemljištem označenim kao k. č. broj 30/1 (9/13) i k. č. broj 959, k. o. Brčko 1, te manjim dijelom zemljišta označenog kao k. č. broj 958, k. o. Brčko 1, planirano je formiranje nove urbanističke parcele, na kojoj je planirana izgradnja stambeno-poslovnog objekta, katnosti: podrum + suteren + prizemlje + 2 kata + potkrovlje. Na nekretninama označenima kao k. č. broj: 958 i 959 te 30/1 (9/13) pravo građenja odnosno pravo vlasništva upisano je u korist fizičkih i pravnih osoba.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 25.7. 2019. godine, do 14.00 sati po lokalnom vremenu.

Kompletan tekst Javnog natječaja objavljuje se na mrežnom portalu Vlade Brčko distrikta BiH: http://kuji.bdbih.gov.ba/Content/Read/oglasi-kancelariie i na oglasnoj ploči u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, a sve dodatne informacije o Natječaju mogu se dobiti na broj telefona 049/240 632.

ravnateljica Ureda

Dijana Glišić, dipl. ing. arch.

 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019