Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 579

Prodaja rabljenih službenih vozila

Kategorije: Prodaja vozila i plovila, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 16.7.2019.
Nadmetanje raspisao: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Objavljeno u: Glas Istre, 9.7.2019.

Na temelju Odluke Rektora o rashodu i prodaji službenog vozila u vlasništvu Sveučilišta Juija Dobrile u Puli, KLASA: 003-08/18-08/190, UR.BROJ.:380-01-01-08-1 od dana 11. prosinca 2018. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenih službenih vozila

I PREDMETI PRODAJE:

1. Vrsta vozila : osobni automobil

Marka vozila: Opel

Tip vozila: Insignia 2.0 CDTI

Model vozila, snaga motora i radni obujam: 2,0 CDTI, 118 KW, 1956 cm3

Boja vozila: Siva s efektom

Broj šasije: WOLGM57M091019579

Oblik karoserije: zatvoreni, 4 sjedala

Godina proizvodnje i datum prve registracije: 2009., 05.2010.

Proizvođač: Opel

Vrsta motora: Diesel-Euro V

Početna prodajna cijena prema procjeni vještaka: 30.511,18 kuna sa uračunatim PDV-om Registriran do: Ne

Napomena: Vozilo ima više ogrebotina i oštećenja, akumulator je prazan.

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 500,00 kuna, koja se uplaćuje na IBAN račun broj HR1
923600001101931377,Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, pozivom na brojHR00OIBplatitelja, opis "jamčevina za vozila".

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.

Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Sve troškove vezano za ovjeru Ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih vozila kao i sve ostale troškove vezane, dužan je snositi kupac.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 08-13,00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel.: 098/770-900.

III SADRŽAJ PONUDE

• ime prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe)

• dokaz o plaćenoj jamčevini

• broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane

• ponuđena kupoprodajna cijena

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 8 dana od objave natječaja. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju službenog vozila", preporučeno poštom na adresu: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Zagrebačka 30, 52100 Pula, ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda, do 12,00 sati.

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA Najpovoljnijom ponudom smatra će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji saSveučilištem Jurja Dobrile u Puliu roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. KLASA: 003-08/18-08/190 URBROJ: 380-01-19-3 Pula, 02. srpnja 2019. godine


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019