Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 583

Prodaja imovine stečajnog dužnika SIZIM d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja strojeva, Prodaja vozila i plovila, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja pokretnina, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 3.9.2019.
Nadmetanje raspisao: SIZIM d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Podravski list, 8.7.2019.

Republika Hrvatska

Trgovački sud u Varaždinu Varaždin, Braće Radić 2
Trgovački sud u Varaždinu, po sucu toga suda Mariji Levanić-Škerbić, u stečajnom postupku nad dužnikom SIZIM d.o.o. u stečaju, Veliki Otok, Veliki Otok 138 b, OIB: 78194817020, kojeg zastupa stečajna upraviteljica Nevenka Golubić, na temelju odluke vjerovnika donijete na skupštini održanoj 25. veljače 2019. godine, koja je potvrđena rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu broj 7 St-119/2017-62 od 5. travnja 2019. godine, u skladu sa čl. 236. st. 1. Stečajnog zakona, 5. srpnja 2019. donosi sljedeći

OGLAS

O PRODAJI IMOVINE DUŽNIKA KAO CJELINE PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA (2. prodaja)

I. PREDMET PRODAJE

Imovina stečajnog dužnika koja je opisana u Izvješću stečajne upraviteljice od 19. prosinca 2018. godine pod točkama:

1. nekretnine - građevinska zemljišta sa zgradama,

2. poljoprivredna zemljišta,

3. strojevi i oprema,

4. vozila,

ukupne procijenjene vrijednosti od 47.471.050,78 kn,

kao i tražbine stečajnog dužnika prema dužnicima AGROZELINA LOGISTIKA d.o.o., Damir Sušec i Marinko Mezga, u ukupnom iznosu od 366.037,70 kn, odnosno sveukupno 47.837.088,48 kn,

prodaje se kao cjelina sukladno odredbama čl. 235.-246. Stečajnog zakona.

II. UVJETI I NAČIN PRODAJE

1. Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda. Ovaj oglas o prodaji objavit će se na e-Oglasnoj ploči suda, stranicama FINE, u Podravskom listu i u Večernjem listu.

2. Na dragoj prodaji početna cijena imovine dužnika kao cjeline iznosi 50% od procijenjene vrijednosti, odnosno 23.918.544,24 kn i ispod te cijene imovina se ne može prodati.

3. Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Trgovački sud u Varaždinu, Braće Radić 2, 42000 Varaždin, „Ponuda za kupnju u predmetu St-119/2017, NE OTVARATI".

Rok za dostavu pisanih ponuda je 30 dana od dana objave ovog oglasa na e-Oglasnoj

ploči Trgovačkog suda u Varaždinu.

4. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnije do dana isteka roka za podnošenje ponuda iz prethodne točke ovog oglasa, na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Varaždinu prema IBAN konstrukciji broj HR4023900011300002754 (u elektroničkom nalogu za plaćanje), ili HR40 2390 0011 3000 0275 4 (u nalogu za plaćanje na papirnatom obrascu), s pozivom na broj 00 1192017 i opisom plaćanja,jamčevina u predmetu St-119/2017“, uplatile jamčevinu u iznosu od 1.000.000,00 kn.

U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se daje ponuđač odustao od svoje ponude.

5. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, izvadak iz upisnika u koji je ponuditelj kao pravna osoba ili fizička osoba upisan, naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.

6. Ročište za javno otvaranje pisanih ponuda i odabir najpovoljnije ponude održat će se 3. rujna 2019. godine, u 9,30 sati, na Trgovačkom sudu u Varaždinu, soba broj 223/11.

7. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata.

8. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da stignu dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika.

9. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja suda o potvrđivanju ugovora o prodaji, u cijelosti uplatiti kupovninu umanjenu za iznos uplaćene jamčevine. U slučaju da isti ne plati kupovninu u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine.

10. Prava vlasništva i druga prava prelaze na kupca nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

11. Prodaja se provodi po načelu ,,viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

12. Sve poreze, pristojbe i ostale troškove u svezi s prodajom snosi kupac.

13. Uvid u popis imovine stečajnog dužnika, popis razlučnih prava, dokaze da imovina pripada dužniku, poslovne knjige i dokumentaciju stečajnog dužnika, te razgledavanje imovine može se obaviti svakim radnim danom od 8. srpnja do 2. kolovoza 2019. godine, od 10,00 do 15,00 sati, na adresi stečajnog dužnika u Velikom Otoku 138b, uz prethodni dogovor sa stečajnom upraviteljicom Nevenkom Golubić, na mobitel broj 098 186 3124 ili na e-mail: nevenka.golubic@vz.t-com.hr.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019