Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 506

Prodaja imovine stečajnog dužnika Geodetski zavod d.d. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 28.6.2019.
Nadmetanje raspisao: Geodetski zavod d.d. u stečaju
Objavljeno u: Večernji list, 11.6.2019.

Stečajna upraviteljica Geodetskog zavoda d.d. u stečaju L. Jagera 4 Osijek OIB: 80480339029 uz suglasnost Odbora vjerovnika oglašava

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

I Predmet prodaje je nekretnina upisana u zk ul.19838 k.o. Osijek - kč.br. 9700/24 livada S. L.B. Mandića 5599 m2, početna cijena 308.800,00 kn Nekretnina se prodaju prikupljanjem pisanih ponuda i ne može se prodati ispod početne cijene . Javno otvaranje pismenih ponuda održat će se dana 28.06.2019. god. sa početkom u 14.00 sati u uredu javnog bilježnika Ivana Kovačević Kapucinska 23/1 Osijek Uvjeti prodaje:

-kao kupci mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe , koje najkasnije dva dana prije otvaranja ponuda uplate jamčevinu u iznosu od 10 % početne cijene na žiro račun br: HR20 2500 00911014 4866 8 kod Addiko Bank dd -pismene ponude potrebno je dostaviti u zatvorenim kovertama na adresu javnog bilježnika Ivana Kovačević Kapucinska 23/1 Osijek s naznakom 13 St-291/16 > za natječaj - ne otvarati <

-poreze, pristojbe i druge troškove u vezi s prodajom i prijenosom vlasništva dužan je platiti kupac

-ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti nakon zaključenja prodaje

-kupac je dužan uplatiti kupovninu u roku od 30 dana od prihvaćanja ponude. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu iznos jamčevine će se zadržati, a predmet prodaje će se dosuditi ponuditelju sa nižom ponudom ili će se oglasiti nova prodaja

Dodatne obavijesti o predmetu prodaje mogu se dobiti svakim radnim danom od 09-15 sati na mob. 098163 99 25.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019