Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 586

Prodaja imovine stečajnog dužnika PAN - Papirna industrija - TRGOPROMET d.d. Đakovo u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 4.7.2019.
Nadmetanje raspisao: PAN - Papirna industrija - TRGOPROMET d.d. Đakovo u stečaju
Objavljeno u: Narodne novine, 10.6.2019.

Temeljem odluke Skupštine vjerovnika PAN - Papirna industrija - TRGOPROMET d.d. Đakovo u stečaju od 19. rujna 2018. godine i odluke Odbora vjerovnika od 21. svibnja 2019. godine, stečajni upravitelj objavljuje sljedeći

OGLAS ZA PRODAJU NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA

PREDMET PRODAJE I POČETNE CIJENE:

1. POSLOVNI OBJEKT “KOLODVOR ĐAKOVO”, Đakovo, Park Pobjede 1 - nekretnine upisane u zk.ul.br. 8535, k.o. Đakovo, k.č.br. 1181/2 KUĆA I LOKAL U MJESTU od 101 m2. Neto korisna površina objekta (NKP) - 85,92 m2, bruto korisna površina objekta (BKP) -101,39 m2, volumen objekta (BV) - 314,30 m3. Nekretnine se u katastarskom operatu vode kao katastarska čestice k.č.br. 6799, k.o. Đakovo. Nekretnina se izlaže prodaji po početnoj cijeni od 324.679,85 kn. -

2. POSLOVNI OBJEKT FORKUŠEVCI, Forkuševci, S. Radića 66 A - nekretnine upisane u zk.ul.br. 40, k.o. Forkuševci, k.č.br. 204/2 KUĆA I DVORIŠTE SELO od 147 m2. Neto korisna površina objekta (NKP) -57,54 m2, bruto korisna površina objekta (BKP) - 71,40 m2, volumen objekta (BV) - 299,88 m3. Nekretnine se u katastarskom operatu vode kao k.č.br. 282/2, k.o. Forkuševci. Nekretnina se izlaže prodaji po početnoj cijeni od 119.511,03 kn.

3. POSLOVNI OBJEKT “SLAVONIJA GORJANI”, Gorjani, Bolokan 1 - nekretnine upisane u zk.ul.br. 2010, k.o. Gorjani, k.č.br. 9 POSLOVNI OBJEKT - PRODAVAONICA U SELU od 935 m2. Neto korisna površina (NKP) - 403,30 m2, bruto korisna površina (BKP) - 483,96 m2, volumen objekta (BV) - 1.839,05 m3. Nekretnina se izlaže prodaji po početnoj cijeni od 940.647,47 kn.

4. POSLOVNI OBJEKT “KAZNICA”, Selci Đakovački, V. Nazora 32 - nekretnine upisane u zk.ul.br. 264, k.o. Selci Đakovački, k.č.br. 32/1 DVORIŠTE U SELU od 557 m2 i k.č.br. 32/3 POSLOVNI OBJEKT - PRODAVAONICA U SELU od 263 m2. Neto korisna površina (NKP) - 136,36 m2, bruto korisna površina (BKP)

- 163,07 m2, volumen objekta (BV) - 652,29 m3. Nekretnine se u katastarskom operatu vode kao k. č. br. 3077, k.o. Selci Đakovački. Nekretnina se izlaže prodaji po početnoj cijeni od 143.229,40 kn.

5. POSLOVNO - STAMBENA ZGRADA TRNAVA, Trnava bb - nekretnine upisane u zk.ul.br. 595 k.o. Trna-va, k.č.br. 76/1 KUĆA I DVORIŠTE IVANA MEŠTROVIĆA od 715 m2. Neto korisna površina objekta (NKP) -141,97 m2, bruto korisna površina (BKP) -173,20 m2, volumen objekta (BV) - 606,20 m3. Dio predmetne nekretnine (stan u južnom dijelu objekta, pripadajuće dvorište i nus prostorije u dvorištu) nije u posjedu prodavatelja, već se nalazi u posjedu trećih osoba. Nekretnina se izlaže prodaji po početnoj cijeni od 275.708,31 kn.

6. POSLOVNI OBJEKT VIŠKOVCI, Omladinska ulica 23 - nekretnine upisane u zk.ul.br. 723, k.o. Viškovci, k.č.br. 437/1 POSLOVNA ZGRADA - PRODAVAONICA U MJESTU od 295 m2, k.č.br. 439/1 SELO, DVORIŠTE, ORANICA od 820 m2 i k.č.br. 439/3 KANAL CRNA BARA od 50 m2. Neto korisna površina objekta (NKP) -147,51 m2, bruto korisna površina objekta (BKP) - 184,39 m2, volumen objekta (BV) - 654,58 m3. Nekretnina se izlaže prodaji po početnoj cijeni od 249.408,98 kn.

7. POSLOVNI PROSTOR “PAŠENICA ĐAKOVO”, Đakovo, Ante Starčevića 59 - posebni dio nekretnine upisane u zk.ul.br. 4573, k.o. Đakovo, k.č.br. 267 JEDNOKATNI STAMBENO POSLOVNI OBJEKT (SAMOPOSLUGA I DVORIŠTE U MJESTU) od 971 m2 i to: 1. suvlasnički dio: 5985/10000 (E-1) poslovni prostor u prizemlju koji se sastoji od prodajnog prostora, skladišta, ureda i sanitarnog čvora u ukupnoj površini do 263,00 m2. Neto korisna površina objekta (NKP) - 263,00 m2, bruto korisna površina objekta (BKP)

- 341,90 m2, volumen objekta (BV) - 1.025,70 m3. Nekretnina se izlaže prodaji po početnoj cijeni od 928.703,06 kn.

8. POSLOVNI OBJEKT TOMAŠANCI, Tomašanci, Ul. kralja Tomislava 15 - nekretnine upisane u zk.ul.br. 392, k.o. Tomašanci, k.č.br. 223 POSLOVNI OBJEKT - PRODAVAONICA I DVORIŠTE U SELU od 590 m2. Neto korisna površina (NKP) -167,38 m2, bruto korisna površina (BKP) - 204,20 m2, volumen objekta (BV) - 745,33 m3. Nekretnina se izlaže prodaji po početnoj cijeni od 256.394,22 kn.

Napomena: na svim gore označenim nekretninama koje su predmet prodaje postoji uknjiženo pravo zakupa poslovnog prostora u trajanju 10 godina u korist BOSO d.o.o. Vinkovci te se nekretnine nalaze u posjedu zakupnika BOSO d.o.o. temeljem Ugovora o zakupu od 22.1.2013. godine.

UVJETI PRODAJE:

Nekretnine će se prodavati putem usmenih javnih dražbi pred javnim bilježnikom prema principu “tko ponudi više”.

Usmene javne dražbe radi prodaje navedenih nekretnina održat će se u uredu Nikole Brača, javnog bilježnika u Đakovu, Ulica Ivana Pavla II. br. 8 i to:

dana 3. srpnja 2019. godine za nekretnine:

- pod točkom 1. POSLOVNI OBJEKT “KOLODVOR ĐAKOVO” u 12.00 sati

- pod točkom 2. POSLOVNI OBJEKT FORKUŠEVCI u 12.30 sati

- pod točkom 3. POSLOVNI OBJEKT “SLAVONIJA GORJANI” u 13.00 sati

- pod točkom 4. POSLOVNI OBJEKT “KAZNICA” u 13.30 sati

dana 4. srpnja 2019. godine za nekretnine:

- pod točkom 5. POSLOVNO - STAMBENA ZGRADA TRNAVA u 12.00 sati

- pod točkom 6. POSLOVNI OBJKET VIŠKOVCI u 12.30 sati

- pod točkom 7. POSLOVNI PROSTOR PAŠENICA ĐAKOVO u 13.00 sati

- pod točkom 8. POSLOVNI OBJEKT TOMAŠANCI u 13.30 sati

Kao kupci na dražbi moći će sudjelovati samo osobe koje najkasnije dva dana prije održavanja usmene dražbe na račun PAN TRGOPROMET d.d. u stečaju IBAN: HR1024020061100823166 uplate jamčevine u iznosu 10 % početne cijene nekretnine.

Na dražbi u ime ponuditelja mogu sudjelovati samo zastupnici po zakonu ili punomoćnici s javnobiljež-nički ovjerenom punomoći.

Minimalni dražbeni korak iznosi 1.000,00 kuna dok maksimalni dražbeni korak za sve nekretnine iznosi 50.000,00 kn.

Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 45 dana od dana obavijesti o prihvaćanju ponude uplatiti razliku između jamčevine i prihvaćene kupoprodajne cijene na račun stečajnog dužnika jer u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 5 dana od završetka dražbe.

Ukoliko ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena u roku od 45 dana od dana obavijesti o prihvaćanju ponude ne uplati razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene, nekretnina će se ponuditi po-nuditeljima koji su ponudili nižu cijenu od prihvaćene prema veličini ponuđene cijene.

Kupnja se obavlja po načelu “viđeno-kupljeno” te su isključeni svi naknadni prigovori kupaca glede materijalnih ili pravnih nedostataka predmeta prodaje.

Cijene su iskazane u neto iznosu tako da porez na promet nekretnina te sve druge pristojbe i troškove u svezi s prodajom plaća kupac.

Ukoliko je kupac porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a koji ima pravo na odbitak pretpore-za u cijelosti, tada s isporučiteljom može dogovoriti da se takva isporuka oporezuje PDV-om po stopi od 25% te će u navedenom slučaju isporučitelj primijeniti prijenos porezne obveze sukladno članku 75. stavak 3. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Stečajni upravitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika

Nekretnine će biti moguće pogledati dana 14.6., 18.6., 27.6. i 1.7.2019. godine, uz obaveznu prethodnu najavu putem telefona na broj 031/201-055 (od 8 -16 svakog radnog dana) ili putem e- maila stecajžod-zec.hr.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019