Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 670 586

Prodaja imovine stečajnog dužnika SIZIM d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja strojeva, Prodaja vozila i plovila, Prodaja zemljišta, Prodaja pokretnina, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 2.7.2019.
Nadmetanje raspisao: SIZIM d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Podravski list, 3.6.2019.

Republika Hrvatska

Trgovački sud u Varaždinu Varaždin, Braće Radić 2

Trgovački sud u Varaždinu, po sucu toga suda Mariji Levanić-Škerbić, u stečajnom postupku nad dužnikom SIZIM d.o.o. u stečaju, Veliki Otok, Veliki Otok 138 b, OIB: 78194817020, kojeg zastupa stečajna upraviteljica Nevenka Golubić, na temelju odluke vjerovnika donijete na skupštini održanoj 25. veljače 2019. godine, koja je potvrđena rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu broj 7 St-119/2017-62 od 5. travnja 2019. godine, u skladu sa čl. 236. st. 1. Stečajnog zakona, 30. svibnja 2019. donosi sljedeći

OGLAS

ZA 1. PRODAJU IMOVINE DUŽNIKU KAO CJELINE PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

I. PREDMET PRODAJE

Imovina stečajnog dužnika koja je opisana u Izvješću stečajne upraviteljice od 19. prosinca 2018. godine pod točkama:

1. nekretnine - građevinska zemljišta sa zgradama,

2. poljoprivredna zemljišta,

3. strojevi i oprema,

4. vozila,

ukupne procijenjene vrijednosti od 47.471.050,78 kn,

kao i tražbine stečajnog dužnika prema dužnicima AGRO ZELINA d.o.o.,

Damir Sušec i Marinko Mezga, u ukupnom iznosu od 366.037,70 kn, odnosno sveukupno 47.837.088,48 kn,

prodaje se kao cjelina sukladno odredbama čl. 235.-246. Stečajnog zakona.

II. UVJETI I NAČIN PRODAJE

1. Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda. Ovaj oglas o prodaji objavit će se na e-Oglasnoj ploči suda, stranicama FINE, u Podravskom listu i u Večernjem listu.

2. Na prvoj prodaji početna cijena imovine dužnika kao cjeline iznosi 75% od procijenjene vrijednosti, odnosno 35.877.816,36 kn i ispod te cijene imovina se ne može prodati.

3. Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Trgovački sud u Varaždinu, Braće Radić 2, 42000 Varaždin, „Ponuda za kupnju u predmetu St-119/2017, NE OTVARATI".

Rok za dostavu pisanih ponuda je 30 dana od dana objave ovog oglasa na e-Oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu.

4. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnije do dana isteka roka za podnošenje ponuda iz prethodne točke ovog oglasa, na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Varaždinu prema IBAN konstrukciji broj HR4023900011300002754 (u elektroničkom nalogu za plaćanje), ili HR40 2390 0011 3000 0275 4 (u nalogu za plaćanje na papirnatom obrascu), s pozivom na broj 02 1192017 i opisom plaćanja .jamčevina u predmetu St-119/2017“, uplatile jamčevinu u iznosu od 1.000.000,00 kn.

U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se daje ponuđač odustao od svoje ponude.

5. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, izvadak iz upisnika u koji je ponuditelj kao pravna osoba ili fizička osoba upisan, naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.

6. Ročište za javno otvaranje pisanih ponuda i odabir najpovoljnije ponude održat će se 5. srpnja 2019. godine, u 9,30 sati, na Trgovačkom sudu u Varaždinu, soba broj 223/11.

7. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata.

8. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da stignu dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika.

9. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti iješenja suda o potvrđivanju ugovora o prodaji, u cijelosti uplatiti kupovninu umanjenu za iznos uplaćene jamčevine. U slučaju da isti ne plati kupovninu u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine.

10. Prava vlasništv a i druga prava prelaze na kupca nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.
11. Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno11, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

12. Sve poreze, pristojbe i ostale troškove u svezi s prodajom snosi kupac.

13. Uvid u popis imovine stečajnog dužnika, popis razlučnih prava, dokaze da imovina pripada dužniku, poslovne knjige i dokumentaciju stečajnog dužnika, te razgledavanje imovine može se obaviti svakim radnim danom od 3. lipnja do 28. lipnja 2019 godine, od 10,00 do 15,00 sati, na adresi stečajnog dužnika u Velikom Otoku 138b, uz prethodni dogovor sa stečajnom upraviteljicom Nevenkom Golubić, na mobitel broj 0981863124 ili na e-mail nevenka.golubic@vz.t-com.hr.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019