Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 668 440

Izvođenje građevinskih, građevinsko - obrtničkih i instalaterskih radova, radova na opremanju te drugih radova na izgradnji nove upravne zgrade Plave lagune d.d. u Poreču

<< Nazad

Kategorije: Nabava namještaja i opreme za urede, dječje vrtiće, škole, sportske dvorane, ugostiteljske objekte i dr., Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Ostali radovi, Nabava roba, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 18.4.2019.
Nadmetanje raspisao: PLAVA LAGUNA d.d.
Objavljeno u: , 21.3.2019.

PLAVA LAGUNA d.d. Poreč objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izvedbu radova na IZGRADNJI NOVE UPRAVNE ZGRADE U POREČU

1. Investitor: PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, 52440 Poreč, Rade Končara br. 12.

2. Predmet natječaja: IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH, GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH IINSTALATERSKIH RADOVA, RADOVA NA OPREMANJU TE DRUGIH RADOVA NA IZGRADNJI NOVE UPRAVNE ZGRADE PLAVE LAGUNE D.D. U POREČU

3. Svrha natječaja: Odabir najpovoljnijeg ponuditelja/izvođača radova.

4. Ponuda treba biti sastavljena na hrvatskom jeziku prema natječajnoj dokumentaciji, te prema uputama navedenim u Općim i tehničkim uvjetima za izgradnju nove upravne zgrade Plave lagune d.d. u Poreču.

5. Ponuda se može podnijeti za:

5.1. cjelokupan projekt izgradnje objekta, ili

5.2. pojedine izdvojene cjeline radova:

5.2.1. Aluminijsko-staklena fasada,

5.2.2. Staklarski i bravarski radovi (pregradne staklene stijene i vrata, protupožarne stijene i vrata i dr.),

5.2.3. Uređenje čestice i prometnica (parkirališne i dr. površine),

5.2.4. Vodovod i kanalizacija,

'5.2.5. Strojarske instalacije (grijanje, hlađenje, ventilacija i dr.),

5.2.6. Elektro instalacije (jake i slabe struje, gromobrana, sustava za dojavu požara, trafostanice i dr.),

5.2.7. Sprinkler instalacija,

5.2.8. Dizala,

5.2.9. Krajobraz (hortikultura i instalacija navodnjavanja),

5.2.10. Namještaj i interijersko uređenje,

5.2.11. Tehnološka oprema pripreme i posluživanja hrane. Ponuda će biti valjana samo ukoliko ista obuhvaća sve radove
(stavke) navedene u cjelokupnoj dokumentaciji kada se ponuda daje za cjelokupan projekt (5.1.), odnosno sve radove (stavke) pojedine izdvojene cjeline (5.2.) ili njezine izdvojene podcjeline ukoliko se ponuda daje samo za izdvojenu(e) cjelinu(e).

6. Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu otkupiti i preuzeti radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, uz uvjet da je izvršena nepovratna uplata na žiro-račun investitora broj HR1623400091100017577 (poziv na broj: OIB ponuditelja). Dokumentaciju preuzima natjecatelj u vlastitoj režiji uz prethodnu dostavu dokaza o izvršenoj uplati, te podataka o nazivu i adresi tvrtke natjecatelja, telefonu, faxu i e-mailu kontakt osobe. Cijena dokumentacije za kompletan projekt rekonstrukcije iz točke 5.1. iznosi 1.500,00 (slovima: tisućupetsto) kuna, a za svaku pojedinu cjelinu radova iz točke 5.2. iznosi 400,00 (slovima: četiristo) kuna.

7. Projektna dokumentacija koja je sastavni dio natječajne dokumentacije preuzima se u digitalnom obliku na CD-u. Svakom natjecatelju ostavlja se mogućnost da od investitora naruči projektnu dokumentaciju i u pisanom (tiskanom) obliku uz plaćanje dodatne naknade za isto. Projektna dokumentacija u pisanom (tiskanom) obliku isporučuje se natjecatelju u roku 7 dana od narudžbe i dostavljenog dokaza o uplati pripadne dodatne naknade.

8. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve osobe koje su registrirane, te ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje poslova koji su predmet ovog natječaja.

9. Predstavljanje investitora, upoznavanje s projektom izgradnje nove upravne zgrade Plave lagune d.d. uz njegovu prezentaciju, pojašnjenje natječajne dokumentacije uz mogućnost postavljanja pitanja od strane natjecatelja značajnih za pripremu ponude i općenito o modelu nuđenja, ugovaranja i izvođenja, za natjecatelje koji su otkupili i preuzeli natječajnu dokumentaciju, izvršit će se od strane investitora i autora projekta dana 29. ožujka 2019. godine u Hotelu Parentium Plava laguna u Poreču, s početkom u 10.00 sati.

10. Radi upoznavanja sa lokacijom budućih radova, te uvida u stanje na terenu za natjecatelje koji su otkupili i preuzeli natječajnu do-
kumentaciju, izvršit će se organizirani pregled i to:

- 29. ožujka 2019. godine

- 9. travnja 2019. godine

za svaki navedeni termin s početkom u 12.00 sati s predviđenim trajanjem do 15.00 sati, a uz pismenu najavu natjecatelja najmanje 1 (jedan) radni dan ranije.

11. Ponude se dostavljaju u dva istovjetna primjerka, a sukladno natječajnoj dokumentaciji. Svaki primjerak ponude treba dostaviti u zasebnoj zatvorenoj omotnici na kojoj treba biti naveden naziv objekta “NOVA UPRAVNA ZGRADA PLAVE LAGUNE D.D.” s naznakom "za natječaj - ne otvarati” i dodatkom “original ponuda” odnosno “kopija ponude”. Ponude se dostavljaju na adresu PLAVA LAGUNA d.d. - Sektor za razvoj, Rade Končara 12, 52440 Poreč. Krajnji rok primitka ponuda je 18. travanj 2019. godine, do 12.00 sati.

12. Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu nakon roka iz prethodne točke neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko na natječaj pristigne ponuda samo jednog ponuditelja i ista udovoljava traženim uvjetima, ista će se smatrati punovažećom. Sve troškove sudjelovanja u postupku natječaja snose ponuditelji.

13. Na temelju prethodno navedenih odredbi i kriterija iz natječajne dokumentacije, investitor će slobodnom ocjenom odabrati najpovoljniju ponudu. Investitor pri tome zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu ili dio ponude, da poništi natječaj u bilo koje vrijeme kao i da odbije ponude prije njihovog razmatranja, bez obveze obrazloženja za takvo postupanje, bez obveze omogućavanja uvida u pristigle ponude i bez obveze da ponuditeljima nadoknadi bilo kakve troškove ili štetu. O ishodu natječaja sudionici će biti obaviješteni pismenim putem nakon okončanja postupka i provedene analize svih pristiglih ponuda.

14.Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na tel. broj 052/410-137 ili putem e-mail adrese: javno.nadmetanje@plava-laguna.com

PLAVA LAGUNA d.d.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019