Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 661 351

Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokaciju bivše Vojarne Luščić, Karlovac u okviru međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja EUROPAN 15

<< Nazad

Kategorije: Projektantske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 28.7.2019.
Nadmetanje raspisao: GRAD KARLOVAC
Objavljeno u: Jutarnji list, 18.3.2019.

GRAD KARLOVAC raspisuje a

EUROPAN HRVATSKA organizira i provodi

međunarodni, javni, otvoreni, anketni, putem web-a, u jednom stupnju i anonimni

NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokaciju bivše Vojarne Luščić, Karlovac u okviru međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja EUROPAN 15

raspisivao 

GRAD KARLOVAC, Ulica I. Banjavčića 9, 47 000 Karlovac, OIB 25654647153, kojeg zastupa gradonačelnik Damir Mandić, dipl.teol.

Osoba zadužena za kontakt: Irena Kajfeš-Pavlović, dipl.ing.arh., +385 47 628 227, irena.mailto:irena.kajfes@karlovac.hr

PROVODITELJ  

EUROPAN Hrvatska, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, OIB 90441473502, kojeg zastupa predsjednica Udruge Helena Knifić Schaps, dipl.ing.arh.

Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima: Maja Furlan Zimmermann, ovl.arh., + 385 1 48 48 401, info@europan.hr

pravo sudjelovanja 

Pravo sudjelovanja kao voditelj autorske grupe imaju sve fizičke osobe sa statusom ovlaštenog arhitekta u jednoj od europskih zemalja. Koautori moraju imati diplomu ili adekvatnu kvalifikaciju iz bilo koje od europskih zemalja prema direktivi Europskog vijeća 85/384/EEC od 10. lipnja 1985., iz područja arhitekture, urbanizma, građevinarstva, pejzažnog planiranja ili umjetnosti. Suradnici ne moraju imati kvalifikaciju i ne smatraju se autorima projekta.

Svi članovi autorske grupe moraju imati manje od 40 godina na dan predaje natječajnih radova. Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

rokovi  

Početak natječaja: ponedjeljak, 18. ožujka 2019.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: petak, 14. lipnja 2019.

Rok predaje natječajnih radova: nedjelja, 28. srpnja 2019.

Objava rezultata natječaja: ponedjeljak, 02. prosinca 2019.

Natječajne podloge mogu se preuzeti na web stranici http://www.europan-europe.eu/. Nakon što natjecatelji ispune online obrazac i uplate 100 € na račun EUROPANA Europe (dostupno na http://www.europan-europe.eu/), dobit će pristup ftp serveru s kojeg mogu skinuti digitalne natječajne podloge.

Natječaj se provodi na engleskom jeziku.

PROGRAM NATJEČAJA izradio: Nikša Božić, ovl.arh,, Zagreb, niksa@ape.hr PREDMET I SVRHA NATJEČAJA

PREDMET NATJEČAJA: izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokaciju bivše Vojarne Luščić.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA: prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih urbanističko-ar-hitektonskih

rješenja za lokaciju bivše Vojarne Luščić, Karlovac.

nagrade

1.1. Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u brutto iznosu u kunama, a koji odgovara iznosu u eurima na dan isplate; iznos nagradnog fonda određen je Pravilima provođenja natječaja EUROPAN 15:

I. nagrada 12.000,00 6

II. nagrada 6.000,00 €

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu od devet (9) članova i dva (2) zamjenika člana:

Članovi Ocjenjivačkog suda

1. Prof.mr.se. Leo Modrčin, ovl.arh., predsjednik

2. Mr.sc. Olga Magaš, ovl.arh., predstavnica Raspisivača

3. Prof. Maruša Zorec, M.Arch., Slovenija

4. Branimir Medić, M.Arch., Nizozemska

5. Gorica Mehić, M.Arch., Bosna i Hercegovina

6. Krešimir Damjanović, ovl.arh.

7. Šime Erlić, univ.spec.oec.

8. Patricia Kiš, prof.pov.umj., novinarka

9. Dražen Pejković, dipl.ing.arh.

Zamjenici člana Ocjenjivačkog suda

1. Martina Furdek-Hajdin, dipl.ing.arh.

2. Dr.sc. Svebor Andrijević, ovi. arh., predstavnik Provoditelja Tajnica natječaja

1. Maja Furlan Zimmermann, ovl.arh.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati na prvom zasjedanju:

- konceptualnu vrijednost rješenja

- povezanost sa glavnom temom natječaja “Produktivni grad" i inovativnost rješenja na drugom zasjedanju:

- uspješnost ideje na lokaciji

- povezanost s glavnom temom natječaja, posebno u smislu održivosti

- odgovor na konkretne probleme na lokaciji

- potencijal za uključivanje u kompleksne razvojne procese grada

- inovativni karakter javnih prostora

- povezanost različitih funkcija

- funkcionalne, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja

Ovaj se natječaj objavljuje u skladu s pravilima međunarodne organizacije EUROPAN Europe i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Za sve ono što nije regulirano ovom dokumentacijom, primjenjuje se zakonska regulativa RH.

Registarski broj natječaja dodijeljen đd Hrvatske komore arhitekata: 75-19/KA-AU/NJN/E15


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019