Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 661 351

Obavijest o raspisanom natječaju za javno prikupljanje ponuda - prodaja nekretnina

Kategorije: Prodaja zemljišta, Ostala prodaja nekretnina, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 12.1.2019.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Objavljeno u: Zadarski list, 4.1.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ZADARSKA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

KLASA: 944-01/19-02/06

URBROJ: 2198/19-01-19-2

Sveti Filip i Jakov, 03. siječnja 2019. godine

Na temelju članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 1/18 i 7/18), Općinski načelnik objavljuje

OBAVIJEST

o raspisanom natječaju za javno prikupljanje ponuda

1.    Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov je donijelo Odluku o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Sveti Filip i Jakov KLASA: 361 -02/17-01/02 URBROJ: 2198/19-02-18-16 od 30. srpnja 2018. godine („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov" broj 7/18) kojom se ovlašćuje općinski načelnik da raspiše natječaj za prodaju nekretnina označenih kao čest. kat. broj 1229/6,1229/9, 1229/18, 1229/24,1229/30,1229/37,1229/38,1229/62,1235/4 i 1174 k.o. Sveti Filip i Jakov (numeracije u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Sveti Filip i Jakov).

2.    Tekst javnog natječaja objavit će se na internetskoj stranici Općine Sveti Filip i Jakov www.QDcina-svfilipiakov.hr i na oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov.

3.    Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objave Obavijesti o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

Općinski načelnik Zoran Pelicarić

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019