Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 661 410

Prodaja imovine stečajnog dužnika - pokretnine

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja robnih zaliha, Prodaja vozila i plovila, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 17.1.2019.
Nadmetanje raspisao: VINO ILOK d.d. u stečaju
Objavljeno u: Večernji list, 9.1.2019.
Stečajni upravitelj VINO ILOK d.d. u stečaju, Ilok, S. Radića 14, OIB: 54322407060 objavljuje sljedeću:

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

Predmet prodaje su pokretnine stečajnog dužnika:

1.    Kamion Mercedes, god proizvodnje 1992. prema početnoj cijeni od 4.764,42 kn (S PDV-om);

2.    Rakija vinovica (gustoća 0,8684 g/cm3, alkoholna jakost 56,16 % vol., ukupna kiselost 6065 g oct. kis./hL.), količina 2.108 I, prema početnoj cijeni od 20.417,06 kn:

3.    Sirovina za vinski ocat, količina 34.643 I, prema početnoj cijeni od 26.842,82 kn.

a)    Unovčenje pokretnine pod rednim brojem 1. (Kamion Mercedes) vršit će se putem usmene javne dražbe - licitacije pred javnim bilježnikom po principu tko ponudi više, a unovčenje pokretnina pod brojem 2. i 3. (Rakija vinovica i Sirovina za vinski ocat) vršit će se prikupljanjem pisanih ponuda po principu tko ponudi više.

b)    Usmena javna dražba, kao i otvaranje pisanih ponuda održat će se u uredu javnog bilježnika Mirjane Borić, Vijenac J. Gotovca 13, Osijek, dana 17.

1.    2019. godine u 12,00 h.

c)    Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje najkasnije dva dana prije ročišta uplate jamčevinu u iznosu od 10 % utvrđene vrijednosti pokretnine na račun VINO ILOK u stečaju, HR8724020061100854372 kod ESB d.d. s naznakom „pokretnine".

d)    Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 5 dana otvaranje ponuda.

e)    Ponuditelj, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je u roku 30 dana od dana obavijesti o prihvaćanju ponude uplatiti razliku između jamčevine i kupoprodajne cijene na račun stečajnog dužnika.

f)    Kupnja se obavlja po načeluvviđeno-kupljeno" te su isključeni svi naknadni prigovori.

g)    Pokretnine pod br. 2. i 3. iskazane su u neto iznosu te je kupac na početnu cijenu dužan platiti PDV i trošarinu, kao i Sve ostale poreze i troškove u vezi s prodajom pokretnina.

h)    Sve ostale poreze, pristojbe i troškove u svezi s prodajom pokretnina snosi kupac.

i)    Predaja u posjed kupca izvršit će se u roku od 15 dana od dana uplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

j)    Stečajni upravitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.

k)    Dodatne obavijesti mogu se dobiti od stečajnog upravitelja na broj 031 201055 svakim radnim danom od 09,00 -14,00 sati.<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019