Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 661 351

Javni natječaj za prodaju općinskog zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacije

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 18.1.2019.
Nadmetanje raspisao: REPUBLIKA HRVATSKA, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, OPĆINA PRIBISLAVEC
Objavljeno u: Međimurje, 7.1.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIBISLAVEC Općinska načelnica

KLASA: 302-01/19-01/1 URBROJ: 2109/26-19-03
Na temelju ukazane potrebe, a na osnovu Odluke Općinskog vijeća Općine Pribislavec o prodaji zemljišta -k.č. 3803/9, 3803/12, 3804/6, 3804/20 i 3805/5 područja DPU-9 Pribislavec, KLASA: 021-05/18-01/84, URBROJ: 2109/26-18-01 od dana 17. prosinca 2018. godine, Općinska načelnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju općinskog zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacije
I. Predmet prodaje

Putem javnog nadmetanja - licitacije prodaje se općinsko zemljište namijenjeno za proširenje poslovnih čestica po II. ID PPU Općine Pribislavec, po DPU - 9.
I.    1. Na prodaji su sljedeće građevinske čestice:

a)    kat.čest. 3803/9, k.o. Pribislavec, ZK ul. 3166, površine 551 m2;

b)    kat.čest. 3803/12, k.o. Pribislavec, ZK ul. 3166, površine 1340 m2;

c)    kat.čest. 3804/6, k.o. Pribislavec, ZK ul. 76, površine 590,4 m2;

d)    kat.čest. 3804/20, k.o. Pribislavec, ZK ul. 3166, površine 1653 m2;

e)    kat.čest. 3805/5, k.o. Pribislavec, ZK ul. 3166, površine 320 m2.

II.    Početna cijena zemljišta i jamčevina

Početna cijena zemljišta navedenih pod a) do e) iznosi 30,00 kn/m2.

Za pravo sudjelovanja u nadmetanju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 3.000,00 kuna po parceli, na žiro-račun Općine Pribislavec broj HR8123400091862000004, model - 68, poziv na broj: 7706-OIB, sa svrhom doznake - jamčevina za kupnju zemljišta u Pribislavcu.

III. Datum, vrijeme i mjesto javnog nadmetanja

Dana 18.1.2019. godine u 14:00 sati javno nadmetanje će provoditi Komisija za prodaju općinskog zemljišta. Početak licitacije bit će kod kat.čestice 3804/6, k.o. Pribislavec, na adresi Dr. Ante Starčevića 63c.

IV. Uvieti prodaje zemljišta su:

a/ Sudioniku koji uspije u javnom nadmetanju jamčevina se uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji ne uspije ista se vraća u roku od 15 dana od dana nadmetanja. Sudioniku koji uspije na javnom nadmetanju te potpiše zapisnik i rješenje o javnom nadmetanju, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća, b/ postignutu cijenu na javnom nadmetanju najuspješniji sudionik dužan je platiti u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja,

c/ sve troškove kod sklapanja kupoprodajnog ugovora, uknjižbu vlasništva, spajanja čestica te porez na promet nekretnine snose kupci,

d/ pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju sve domaće fizičke i pravne osobe (identitet se utvrđuje uvidom u registraciju poduzeća) te svi građani - osobnom iskaznicom, e/ sva ostala prava i obveze sudionika u kupoprodaji zemljišta bit će definirani kupoprodajnim ugovorom, f/ detaljne informacije o tome mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec, Ulica Braće Radića 47, Pribislavec, tel. 040/360-211, g/ za čestice koje se ne prodaju, javno nadmetanje će se obavljati drugog petka u mjesecu siječnju 2019. godine, u isto vrijeme te pod istim uvjetima.

Općinska načelnica Višnja Ivačić<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019