Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 661 351

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 18.1.2019.
Nadmetanje raspisao: Grad Kutina
Objavljeno u: Večernji list, 8.1.2019.
Temeljem točke 3.1.4. Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine /Projekcija 2022.-2026./ („Službene novine Grada Kutine" br. 5/17, 9/18) i Zaključka Gradonačelnika Grada Kutine od 04.01.2019. godine, Grad Kutina objavljuje

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

Predmet prodaje:

-    k.č.br. 8265/2 LIVADA NOVOGRADIŠKA ULICA, površine 554 m2, zk.ul.br. 2347 k.o. Kutina, Poslovna zona Kutina I

-    početna cijena: 25,00 kn/m2.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje na račun Grada Kutine HR3323400091822000008, model HR68, poziv na broj: 7757-OIB uplatitelja, uplate jamčevinu u iznosu 10 (deset) % početne cijene i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostave uz ponudu, zajedno s preslikom rješenja o upisu u sudski/obrtni registar ili za fizičke osobe preslikom osobne iskaznice.

Ponude se šalju na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12/1, s naznakom PONUDA ZA KUPNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, PZK I-ne otvarati. Rok za dostavu ponuda je 10 (deset) dana od dana objave natječaja u Večernjem listu.

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka - neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos kupovne cijene nekretnine. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Zaključak o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se svim sudionicima natječaja u roku 15 dana od izbora. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

Kupac snosi troškove ovjere ugovora, poreza, zemljišnoknjižne provedbe.

Informacije na tel. 044/692-025, 692-015<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019