Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 648 666

Uvrštena nova dokumentacija - Nabava izvođenja radova na održavanju 3 sanitarna čvora za potrebe Ministarstva zdravstva

Kategorije: Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Bagatelna nabava, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 15.12.2018.
Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Objavljeno u: Narodne novine, 5.12.2018.

Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj

Službeni naziv: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

OIB: 88362248492

Poštanska adresa: Ksaver 200a

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Kontakt podaci

Služba za kontakt: Sektor za javnu nabavu

Osoba za kontakt: Željko Miličević

Telefon: +385 14596129

E-pošta: zeljko.milicevic@miz.hr

Telefaks:

Predmet nabave

Naziv*

Nabava izvođenja radova na održavanju 3 sanitarna čvora za potrebe Ministarstva zdravstva

CPV-kod*

45330000-9

Procijenjena vrijednost

325.600,00

Vrsta ugovora*

Radovi                  Roba                 Usluge

Mjesto isporuke

Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb

Dodatni podaci

    Predviđeni datum početka radova započinje s danom sklapanja ugovora.

Predviđeni rok trajanja radova obuhvaća period od dana sklapanja ugovora do 31. prosinca 2018. godine.

Izvršenje radova obavlja se isključivo radnim danima iza 16:00 sati te subotom i nedjeljom. Plaćanje se vrši pojedinačno po svakom završenom sanitarnom čvoru nakon potpisanog zapisnika o izvršenim radovima.

Naručitelj će s najpovoljnijim ponuditeljem i dostavljenom valjanom ponudom sklopiti Ugovor o javnoj nabavi.

Uvjeti sposobnosti i jamstva

    Za dokazivanje sposobnosti gospodarski subjekt obvezan je dostaviti:

1.  Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće,

a) jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ili

b) ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

2.  Potvrdu Porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

 

 

3.  Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

4. Izjava o minimalnom godišnjem prometu, uključujući minimalni promet u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave.

 

5.  Popis ugovora o isporuci robe/radova/usluga i potvrda o urednom ispunjenju tih ugovora.

Predaja ponuda

Adresa za pruzimanje dokumentacije

https://eojn.nn.hr/

Rok za dostavu ponuda, vrijeme i mjesto

23.11.2018 13:00:00    Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb.

Adresa za dostavu ponuda

Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb.

 

Datum slanja objave

15.11.2018

Broj objave

2018/ 0BP-01007

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Odluka o poništenju.pdf 1,140.13 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019