Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 649 583

Davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ozlja

Kategorije: Poslovni prostori, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 10.12.2018.
Nadmetanje raspisao: GRAD OZALJ
Objavljeno u: Karlovački tjednik, 29.11.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ

KLASA: 372-03/18-01/04 URBROJ: 2133/05-02-18-4 U Ozlju, 29. studenog 2018. godine
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine” broj 125/11,64/15) i članka 9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja ("Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 2/16), te Odluke Gradonačelnice KLASA: 372-03/18-01/04, URBROJ: 2133/05-02-18-1 od 27. studenog 2018. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora objavljuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

1. Predmet natječaja su poslovni prostori u vlasništvu Grada Ozlja navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi:

R.br.

Poslovni prostor - adresa / položaj

Površina 

(m2)

Iznos 

minimalne 

mjesečne 

zakupnine 

(kn)

Jamčevina 

(kn)

1.

Ozalj, Kurilovac 1, anex, podrum, desno od ulaza

53,36

213,44

640,32

2.

Ozalj, Kurilovac 8, prizemlje, desno od ulaza

21,17

84,68

254,04

 

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

10. prosinca 2018. godine do 10:00 sati.
2. Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme na 5 godina. Navedeni poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknutih ili srodnih djelatnosti.
3. Namjena poslovnih prostora pod red.br. 1 i 2: razne članske organizacije svrstane u razred 94 Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 58/07): poslovne organizacije, organizacije poslodavaca , strukovne članske organizacije, sindikati, vjerske organizacije, političke organizacije i ostale članske organizacije (udruge, društva , klubovi i si.)
4. S najpovoljnijim ponuditeljem za svaki pojedini poslovni prostor zaključit će se ugovor o zakupu poslovnog prostora. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj koji, osim ispunjavanja uvjeta iz natječaja, ponudi najviši mjesečni iznos zakupnine.
5. Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Ozalj, 47 280 Ozalj, Kurilovac 1, s naznakom: "Zakup poslovnog prostora - ne otvarati”. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati. Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.
6. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Grad Ozlja, Ozalj, Kurilovac 1, dana 10. prosinca 2018. u 10:00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponudi-telji ili njihovi opunomoćenici.
7. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
8. Cjeloviti tekst javnog natječaja, kao i obrazac pismene ponude objavljen je na internetskoj stranici Grada Ozlja http://www.ozalj.hr/ i na Oglasnoj ploči Grada Ozlja.
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA: Lidija Bošnjak, dipl.oec.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019