Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 649 583

Prodaja imovine stečajnog dužnika GRAMAT d.o.o. u stečaju, Đakovo

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja uredskog inventara i opreme, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 19.12.2018.
Nadmetanje raspisao: GRAMAT d.o.o. u stečaju, Đakovo
Objavljeno u: Večernji list, 5.12.2018.

Stečajna upraviteljica tvrtke GRAMAT d.o.o. u stečaju, Đakovo, P. Preradovića 212, OIB: 46256580078 objavljuje sljedeću:

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

Predmet prodaje je dio imovine poduzeća GRAMAT d.o.o. u stečaju -pokretnine koja se mogu svrstati u skupine: paletni/konzolni metalni regal, oprema za vaganje i uredski namještaj (ormari, stolovi, regali i nosači). Pokretnine se prodaju se kao jedinstvena cjelina po početnoj cijeni od 22.505,98 kn (uključen PDV).

Uvjeti prodaje:

- ponude se dostavljaju pisanim putem na ured javnog bilježnika Vesna đuzela, Rijeka, Korzo 18 s naznakom „NE OTVARAJ-GRAMAT d.o.o." a ponuda se može donijeti i izravno na otvaranje ponuda;

- kupnja se odvija po načelu viđeno-kupljeno;

- ročište za otvaranje ponuda održat će se dana 19.12.2018.g. u 12,00 h sati u javnobilježničkom uredu Vesna đuzela u Rijeci, Korzo 18,;

- kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe koje su do ročišta za otvaranje ponuda uplatile jamčevinu u iznosu od 10%

početne cijene nekretnine na žiro račun GRAMAT D.O.O. u stečaju broj H R0224020061100755798

- prodaja se obavlja po načelu „viđeno- kupljeno" te su isključeni svi naknadni prigovori;

- ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava

u kupoprodajnu cijenu, a ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

- ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda uplatiti razliku kupoprodajne cijene do punog iznosa

- stečajni upravitelj će prihvatiti ponudu s najvećom cijenom, no ako taj kupac ne plati nekretninu u ostavljenom roku, može prihvatiti i ponudu ponuditelja koji ponudi nižu cijenu, ali ne ispod početne cijene;

- stečajni upravitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu;

Dodatne obavijesti o pokretninama mogu se dobiti na broj 0981767222 ili 031201055 radnim danom od 09-14 sati.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019