Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 648 666

Prodaja imovine stečajnog dužnika TRGOPROMET d.d. Đakovo u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 20.12.2018.
Nadmetanje raspisao: TRGOPROMET d.d. Đakovo u stečaju
Objavljeno u: Glas Slavonije, 5.12.2018.

Temeljem odluke Skupštine vjerovnika PAN - Papirna industrija - TRGOPROMET d.d. Đakovo u stečaju od 19. rujna 2018. godine, stečajni upravitelj objavljuje sljedeći

OGLAS

ZA PRODAJU NEKRETNINA
PREDMET PRODAJE

1. POSLOVNI PROSTOR “MAJA“, Đakovo, Ul. bana Jelačića 15 - poseban dio nekretnine upisane u zk.ul.br. 582, k.o. Đakovo, k.č.br. 88, KUĆA SA DVORIŠTEM U ĐAKOVU

od 615 m2, i to 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) lokal (lijeva strana gledano s ulice) veličine 6,40 m2 + 10,95 m2 = 70,08 m2 te poslovnog prostora koji se nadovezuje na taj lokal veličine 4,77 m2 x 5,6 m2 =26,7 m2 i poslovnog prostora veličine 4 x 4 m2 = 16 m2 koji se dalje nadovezuje na taj poslovni prostor, a sve se nalazi u kući u Ul. J. B. Jelačića 15 sagrađenoj na k.č.br. 88 u prizemlju na lijevoj strani zgrade (gledano s ulice). Nekretnina se u katastarskom operatu vodi kao katastarska čestica k.č.br. 6453/1 površine od 832 m2 k.o. Đakovo. Početna cijena određena je u iznosu od 494.481,98 kn.

2. POSLOVNI OBJEKT “SEMELJCI - PRODAVAONICA", Semeljci, kralja Tomislava bb

- nekretnine upisane u zk.ul.br. 947 k.o. Semeljci, k.č.br. 719 POSLOVNA ZGRADA

- PRODAVAONICA U SELU ukupne površine 327 m2. Početna cijena određena je u iznosu od 67.616,20 kn.

3. POSLOVNI OBJEKTI “METALIA i COLOR", Đakovo, Ulica Matije Gupca 6 i 8 - nekretnine upisane u zk.ul.br. 7957 k.o. Đakovo, k.č.br. 755/1 VRT U MJESTU od 867 m2, k.č.br.

755/2 SKLADIŠTE U MJESTU od 281 m2, k.č.br. 768/2 ORANICA U MJESTU od 719 m2, k.č.br. 769/3 ORANICA U MJESTU od 162 m2, k.č.br. 771/14 ORANICA U MJESTU od 140 M2 i nekretnine upisane u zk.ul.br. 7692, k.o. Đakovo, k.č.br. 754 KUĆA I DVORIŠTE

U MJESTU ukupno 863 m2. Nekretnine se katastarskom operatu vode kao katastarska čestice k.č.br. 7299 i k.č.br. 7300/1, k.o. Đakovo. Nekretnine se prodaju kao jedinstvena cjelina prema početnoj cijeni u iznosu od 1.811.286,14 kn.

4. POSLOVNI OBJEKT “RO-MA", Đakovo, Splitska ulica 24 C - nekretnine upisane u zk.ul.br. 7692, k.o. Đakovo, k.č.br. 774/2 ROBNA KUĆA U MJESTU od 899 m2.

Nekretnina se u katastarskom operatu vodi kao katastarske čestice k.č.br. 7265/2, 7269/3, 7268/3 i 7271/2 površine od 899 m2. Početna cijena određena je u iznosu od 2.363.573,10 kn.

5. POSLOVNI OBJEKT “ELEKTROTEHNIKA", Đakovo, Bana Jelačića 9 - nekretnina upisana u zk.ul.br. 8600, k.o. Đakovo, k.č.br. 211, POSLOVNI OBJEKT PRODAVAONICA

U MJESTU od 550 m2 i zk.ul.br. 8149, k.o. Đakovo, k.č.br, 221/2, POTKUĆNICA U MJESTU od 126 m2. Nekretnina se u katastarskom operatu vodi kao katastarske čestice k.č.br. 6057 i 6056/2. Početna cijena određena je u iznosu od 680.000,00 kn.

6. POSLOVNI PROSTOR “SJEVER", Đakovo, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1 - nekretnine upisane u zk.ul.br. 7692, k.o. Đakovo, k.č.br. 1505/1 OPSKRBNI CENTAR SJEVER

U MJESTU od 1320 m2. Nekretnina se u katastarskom operatu vodi se kao katastarska čestica k.č.br. 4757 površine od 1775 m2, k.o. Đakovo. Početna cijena određena je u iznosu od 1.023.601,76 kn.

7. “SAMOPOSLUGA ŠUMEĆE11, Šumeće 40 - nekretnine upisane u zk.ul.br. 253 k.o. Šumeće, k.č.br. 781 KUĆA I DVORIŠTE U SELU 196 m2. Početna cijena određena je u iznosu od 75.672,02 kn.

UVJETI PRODAJE

Nekretnine će se prodavati putem usmene javne dražbe pred javnim bilježnikom prema principu “tko ponudi više“.

Usmena javna dražba radi prodaje nekretnina iz točke 1., točke 2., točke 3. i točke 4. Oglasa održat će se dana 19. 12. 2018. godine u uredu Nikole Brača, javnog bilježnika u Đakovu, Ulica Ivana Pavla II. br. 8 i to za nekretnine:

- pod točkom 1. POSLOVNI PROSTOR “MAJA“ u 12,00 sati

- pod točkom 2. POSLOVNI OBJEKT “SEMELJCI - PRODAVAONICA u 13,00 sati

- pod točkom 3. POSLOVNI OBJEKTI “METALIA i COLOR “ u 13,30 sati

- pod točkom 4. POSLOVNI PROSTOR “RO-MA“ u 14,00 sati

Usmena javna dražba radi prodaje nekretnina iz točke 5., točke 6. i točke 7. Oglasa održat će se dana 20. 12. 2018. godine u uredu Nikole Brača, javnog bilježnika u Đakovu, Ulica Ivana Pavla II. br. 8 i to za nekretnine:

- pod točkom 5. POSLOVNI PROSTOR “ELEKTROTEHNIKA “ u 12,00 sati

- pod točkom 6. POSLOVNI OBJEKT “SJEVER" u 13,00 sati

- pod točkom 7. POSLOVNI OBJEKT “SAMOPOSLUGA ŠUMEĆE" u 13,30 sati

Kao kupci na dražbi moći će sudjelovati samo osobe koje najkasnije dva dana prije održavanja usmene dražbe na račun PAN TRGOPROMET d.d. u stečaju IBAN: HR1024020061100823166 uplate jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene nekretnine za koju se žele nadmetati.

Na dražbi u ime ponuditelja mogu sudjelovati samo zastupnici po zakonu ili punomoćnici s jav-nobilježnički ovjerenom punomoći.

Minimalni dražbeni korak za nekretnine pod točkama 1., 2.,5., 7. iznosi 1.000,00 kuna dok za nekretnine pod točkama 3.,4.,6. iznosi 5.000,00 kuna. Maksimalni dražbeni korak za sve nekretnine iznosi 50.000,00 kp

Ponuditelji ponude ističu samostalno bez prozivanja, a ponude se mogu isticati najmanje u visini početne cijene odnosno na veći iznos od iznosa posljednje ponude.

Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 45 dana od dana obavijesti o prihvaćanju ponude uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene na račun stečajnog dužnika jer u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

Ukoliko ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena u roku od 45 dana od dana obavijesti o prihvaćanju ponude ne uplati razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene, nekretnina će se ponuditi ponuditeljima koji su ponudili nižu cijenu od prihvaćene prema veličini ponuđene cijene.

Kupnja se obavlja po načelu “viđeno- kupljeno" te su isključeni svi naknadni prigovori kupaca glede materijalnih ili pravnih nedostataka predmeta prodaje.

Cijene su iskazane u neto iznosu tako da porez na promet nekretnina te sve druge pristojbe i troškove u svezi s prodajom plaća kupac.

Ukoliko je kupac porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti, tada s isporučiteljom može dogovoriti da se takva isporuka oporezuje PDV-om po stopi od 25% te će u navedenom slučaju isporučitelj primijeniti prijenos porezne obveze sukladno članku 75. stavak 3. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Stečajni upravitelj pridržava pravo ne prihvatiti ponudu.

Nekretnine će biti moguće pogledati dana 07. i 11. prosinca 2018. godine, uz obaveznu prethodnu najavu putem telefona na broj 031/201-055 (od 8-16 svakog radnog dana) ili putem e-maila stecaj@odzec.hr.

 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019