Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 649 583

Javna dražba radi prodaje nekretnine Grohote

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 10.12.2018.
Nadmetanje raspisao: Javni bilježnik Željka Maroslavac iz Zagreba
Objavljeno u: Jutarnji list, 2.12.2018.

Javni bilježnik Željka Maroslavac iz Zagreba, Av. Dubrovnik 12, na temelju članka 277. Ovršnog zakona, prema nalogu vjerovnika -predlagatelja osiguranja i prethodnog vlasnika HYPO-LEASING STEIERMARK d.o.o. iz Zagreba, Garićgradska 18,(prije Gajeva 57), OIB: 64646464586 zastupanog po odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o. sa sjedištem ureda u Zagrebu, Ilica 1 A/lll, oglašava:

JAVNU DRAŽBU RADI PRODAJE NEKRETNINE

1. Opis nekretnine i vrijednost

Predmet prodaje na prvoj javnoj dražbi su nekretnine:

A) upisane kod Općinskog suda u Splitu, broj zk. uloška 1730, k.o. 329762, Grohote, kč.br. ZEM 2625/956 - zgrada, dvor ukupne površine 333 m2 (od toga zgrada površine 250 m2, dvor površine 83 m2), 8. suvlasnički dio: 71/636 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8), 1. dijela, koji je suvlasnički dio povezan s cjelinom apartmana br. 2, u prizemlju, sredina objekta A 1.3. ukupne površine 48,81 m2, koji se sastoji od sobe, kuhinje s boravkom, kupaone i hodnika, te pripatka terase površine

7.37 m2 i kućnog vrta površine 14,50 m2, što čini sveukupnu površinu od 70,68 m2.

Vrijednost nekretnine iznosi 62.097,24 eura (šezdesetdvi-jetisućedevedesetsedam eura i dvadesetčetiri centa), a ista se ne može prodati ispod dvije trećine utvrđene vrijednosti, odnosno ispod iznosa od 41.398,16 eura (četrdesetjednati-sućatristodevedesetosam eura i šesnaaest centi) u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

B) upisane kod Općinskog suda u Splitu, broj zk.uloška 1723, k.o. 329762, Grohote, kč.br. ZEM 2625/963 - zgrada, dvor ukupne površine 318 m2 (od toga zgrada površine 250 m2, dvor površine 68 m2), 7. suvlasnički dio 84/623 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7), 1. dijela, koji je suvlasnički dio povezan s cjelinom apartmana br. 3, u prizemlju, sjever objekta C 2.1. ukupne površine 48,81 m2, koji se sastoji od sobe, kuhinje s boravkom, kupaone i hodnika, te pripatka terase površine

7.37 m2, spreme površine 2,25 m2 i kućnog vrta površine 25,28 m2, što čini sveukupnu površinu od 83,71 m2. Vrijednost nekretnine iznosi 64.557,10 eura (šezdesetčetiriti-sućepetstopedesetsedam eura i deset centa), a ista se ne može prodati ispod dvije trećine utvrđene vrijednosti, odnosno ispod iznosa od 43.038,06 eura (četrdesettritisućetridese-tosam eura i šest centa) u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Navedene nekretnine nisu u posjedu vjerovnika - predlagatelja osiguranja i prethodnog vlasnika i ne mogu se razgledati.

1.2. Vrijednost nekretnina

Vrijednost nekretnina utvrđena je po Marinu Cerić ing.građ.stalni sud-ski procjenitelj za procjenu nekretnina zaposlen u TREZOR-INVEST d.o.o. iz Zagreba, Ul. Grada Vukovara 269D, kojem društvu je rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, br.: 4 Su-1247/15 od 18. studenog 2015. godine odobreno obavljanje poslova sudskog vještačenja iz područja graditeljstva i procjene nekretnina.

2. Mjesto i vrijeme prodaje

Javna dražba radi prodaje nekretnine održat će se uredu Javnog bilježnika Željke Marosiavac. u Zagrebu, Av. Dubrovnik 12, dana 10.12.2018. (desetogprosincadvijetisućeosamnaeste) s početkom u 12,00h (dvanaest sati).

3. Uvjeti dražbe

_ Ponude na dražbi mogu davati sve fizičke i pravne osobe zainteresirane za kupnju predmetne nekretnine, sve dok Javni bilježnik ne zaključi javnu dražbu.

Kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe koje najkasnije na dan ročišta za javnu dražbu uplate jamčevinu u visini od 10% (de-setposto) utvrđene vrijednosti nekretnine na račun Javnog bilježnika Željke Marosiavac za treće osobe (multivalutni) IBAN: HR4823600001300067323 kod Zagrebačke banke d.d. i original potvrde o uplati jamčevine predoče javnom bilježniku prije početka dražbe. Na uplatnici obavezno treba upisati ime i prezime uplatitel-ja. Vjerovnik - predlagatelj osiguranja i prethodni vlasnik oslobođen je plaćanja jamčevine, ako njegova tražbina dosiže iznos jamčevine. Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena, jamčevina će biti u cijelosti vraćena, bez kamata, dok će kupcu iznos jamčevine biti uključen u cijenu. Minimalni iznos za koji se može povećavati cijena na dražbi je 1.000,00 kn (tisuću kuna). Kupac je obavezan položiti kupovninu u roku od 30 (trideset) dana po zaključenju dražbe na račun Javnog bilježnika Željke Marosiavac za treće osobe (multivalutni) IBAN: HR4823600001300067323 kod Zagrebačke banke d.d.

Ako kupac ne položi kupovninu u tom roku, Javni bilježnik će prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a jamčevina neće biti vraćena ponuđaču. Vjerovnik - predlagatelj osiguranja i prethodni vlasnik nije dužan položiti kupovninu, ako ona iznosi koliko i njegova ovršna tražbina ili manje. Iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i nadoknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj dražbi. Porez na promet i druge troškove vezane uz prodaju nekretnina te sve troškove javnobilježničke pristojbe i nagrade snosi kupac.

4. Zainteresirani kupci detaljnije informacije mogu dobiti na telefon 01/4811-959, e-mail: info@kallay-partneri.hr, kontakt osoba: odvjetnica Dina Slunjski.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019