Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 631 504

Davanju u zakup poslovnog prostora pod upravom Nogometnog kluba Mladost Varaždina provođenjem usmene javne licitacije.

Kategorije: Poslovni prostori, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 20.9.2018.
Nadmetanje raspisao: Nogometni klub Mladost Varaždin
Objavljeno u: Narodne novine, 13.9.2018.

Urbroj: 042018 od 1. IX. 2018.    (274)

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine broj 125/11 i 64/15) i članka 8. stavka 1. Odluke o zakupu i korištenju poslovnih prostora (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 2/12, 4/14 i 1/16), Nogometni klub Mladost Varaždin objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

o davanju u zakup poslovnog prostora pod upravom Nogometnog kluba Mladost Varaždina provođenjem usmene javne licitacije.

Adresa: Športska 25, Biškupec, Varaždin (Stadion NK Mladost, Biškupec)

Površina: 112 m²

Moguća namjena: ugostiteljstvo

Početna cijena: 28,00 kn/m².

Prostor pod rednim brojem 1. sastoji se od prostorije za goste sa šankom površine 70 m², kuhinje površine 10 m², sanitarnog čvora površine 12 m² i spremišta površine 20 m², sveukupne površine 112 m². Ugostiteljskom prostoru pripada natkrivena i zatvorena terasa površine 70 m² koja se naplaćuje mjesečno po m² u iznosu od 50% izlicitiranog iznosa za zatvoreni prostor i to za mjesece u kojima se terasa koristi.

Prostor se daju u zakup na razdoblje od 1. 10. 2018. do 4. 10. 2022. godine.

Ponuđači su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu trostruke zakupnine za poslovni prostor po početnoj cijeni (9.408,00 kn za zatvoreni dio i 2.940,00 kn za terasu, sveukupno 12.348,00 kn), a koja će se najpovoljnijem ponuđaču uračunati u obvezu plaćanja garantnog pologa odnosno zakupnine, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti.

Početni iznos zakupnine za poslovni prostor utvrđen je Odlukom o davanju u zakup i korištenju poslovnih prostorija sistemom bodova. Licitacija započinje početnim iznosom označenim u ovom natječaju.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Sudjelovati u licitaciji mogu pravne i fi­zičke osobe koje uplate jamčevinu na IBAN Nogometnog kluba Mladost HR0423600001101786535 poziv na broj 042018-OIB podnositelja, model HR00, te sa sobom donesu dokaz o uplati i ponudu koja je ujedno prijava za sudjelovanje u licitaciji, koja mora sadržavati:

– ime i prezime (za fizičke osobe), odnosno naziv (za pravne osobe) te prebivalište ili sjedište podnositelja ponude,

– rješenje o upisu u trgovački registar ili obrtnicu s upisom djelatnosti za koju se natječe,

– detaljniji opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru,

– potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Varaždinu (Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina, Trg slobode 12),

– potvrdu mjerodavne porezne uprave kojom se potvrđuje da porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava, a koja ne smije biti starija od 30 dana od raspisivanja natječaja,

– pravovaljani dokaz o statusu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako se podnositelj ponude poziva na status radi ostvarivanja prava pred­nosti

– izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja.

Ponude se dostavljaju osobno do 20. rujna 2018. godine do 12 sati Nogometnom klubu Madost Varaždin, Športska 25, kada će se održati javna licitacija, a mogu joj pristupiti ovlašteni predstavnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći od strane javnog bilježnika, ako u potpunosti zadovoljavaju sve uvjete javnog natječaja.

Nogometni klub Mladost pridržava pravo da poslovni prostor iz ovog natječaja ne dodijeli u zakup te da poništi ovaj natječaj u dijelu ili u cijelosti. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zakupa poslovnog prostora nakon provedenog postupka javne licitacije, gubi pravo na povrat jamčevine, a kao najpovoljnija ponuda smatra se ponuda s prvom sljedećom izlicitiranom i prihvaćenom cijenom.

Za dodatne informacije javite se na telefon: (098) 466-399.

Nogometni klub Mladost Varaždin


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2019