Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 601 685

Nabava, doprema i isporuka informatičke opreme za potrebe praćenja stanja kakvoće mora i jačanje regionalnog kapaciteta za praćenje stanja kakvoće mora Poziv na broj NCB EPEEF MEE G/1

<< Nazad

Kategorije: Nabava informatičke opreme i software-a, Nabava roba
Datum zatvaranja: 16.7.2018.
Nadmetanje raspisao: REPUBLIKA HRVATSKA GEF Grant
Objavljeno u: Jutarnji list, 13.6.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA GEF Grant TF017706 PID 143921

PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA JADRANSKOG MORA I (ASEPCP I)

Nabava, doprema i isporuka informatičke opreme za potrebe praćenja stanja kakvoće mora i jačanje regionalnog kapaciteta za praćenje stanja kakvoće mora Poziv na broj NCB EPEEF MEE G/1
1. Republika Hrvatska, je primila darovnicu Globalnog fonda za okoliš putem Međunarodne banke za obnovu i razvoj u svojstvu provedbene agencije Globalnog fonda za okoliš, za financiranje Projekta kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora I, i namjerava dio sredstava iskoristiti za financiranje nabave iz ovog Poziva “Nabava, doprema i isporuka informatičke opreme za potrebe praćenja stanja kakvoće mora i jačanje regionalnog kapaciteta za praćenje stanja kakvoće mora”.

2. Ovaj poziv za podnošenje ponuda nastavlja se na Opću obavijest o nabavi za Projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora I, objavljenu u Development Business 9. srpnja 2013. godine.

3. Naručitelj MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 19370100881 Putem provedbenog tijela: FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB:85828625994

Poziva prihvatljive i kvalificirane ponuditelje na podnošenje zatvorenih ponuda za slijedeću opremu: printeri, multifunkcionalni uređaji, prijenosna računala i serveri, sukladno troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije o nadmetanju.

4. Nadmetanje će se provesti prema Nacionalnom otvorenom postupak nabave (NCB), sukladno Smjernicama za nabavu roba, ta-dova i ne-konzultantskih usluga u okviru IBRD zajmova ili IDA kredita i darovnica od strane zajmoprimaca Svjetske banke u slučaju nabave robe, radova i ne-konzultantskih usluga iz siječnja 2011. godine (revizija iz srpnja 2014. godine) (Smjernice za nabavu) i otvoreno je za sve prihvatljive i kvalificirane ponuditelje kako je navedeno u Smjernicama za nabavu. Upućuju se zainteresirani ponu-ditelji, da obrate pozornost na odlomke 1.6. i 1.7. koji propisuju politiku Svjetske banke o sukobu interesa.

Ugovor će se dodijeliti ponuditelju čija će ponuda biti pozitivno ocijenjena sukladno uvjetima nadmetanja, a cjenovno je najpovoljnija. Nacionalni otvoreni postupak nabave (NCB) započinje danom objave ovog poziva za nadmetanje u oglasnom dijelu NARODNIH NOVINA (NN), u Jutarnjem listu i na internetskim stranicama Naručitelja ‘'www.fzoeu.hr” u dijelu posvećenom GEF nabavi.

5. Zainteresirani ponuditelji mogu više informacija dobiti, pregledati dokumentaciju o nabavi, na niže naznačenoj adresi, svakog radnog dana, tijekom radnog vremena od 10.00 do 15.00 sati.

6. Zainteresirani ponuditelji mogu otkupiti sveobuhvatnu dokumentaciju o nabavi (i/ili prije otkupa prethodno pregledati) svakog radnog dana od 10.00 do 15.00 sati, kako je navedeno u točki 5. ovog, poziva na adresi iz točke 9., uz prethodnu pisanu najavu, nakon podnošenja pisanog zahtjeva za otkup dokumentacije o nabavi i dokaza o uplati nepovratne naknade u iznosu od 700,00 kuna na slijedeći račun Fonda za zaštitu okoliša:

Direktna uplata ili prijenos na račun broj IBAN HR9124070001100011492, BIC CODE (SWIFT) OTPVHR2X, OTP banka d.d., Zadar: uz opis uplate GEF NCB EPEEF MEE G/1 - OPREMA. Kada ponuditelj zatraži, a po dostavi dokaza o uplati nepovratne naknade, Dokumentacija o nabavi biti će bez odgode poslana preporučenom poštom, na trošak ponuditelja, te dodatno elektroničkom poštom u pdf. obliku. Naručitelj ne snosi odgovornost za gubitak ili zakašnjelu isporuku. Dokumentacija se može osobno preuzeti na adresi iz točke 9. uz prethodnu najavu. Elektronska pdf inačica Dokumentacije o nabavi dostavlja se isključivo kao pomoć u pripremi ponude. U slučaju bilo kakvih nepodudarnosti između pdf. i dokumenta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani dokument.

7. Ponude se dostavljaju na adresu iz točke 9. najkasnije do roka za podnošenje ponuda 16. srpanj 2018. godine do 13.00 sati (lokalno vrijeme Zagreb), elektronička dostava ponuda nije moguća. Zakašnjele ponude biti će odbijene. Ponude će se javno otvarati u prisustvu ovlaštenih predstavnika ponuditelja i svakog tko odluči prisustvovati otvaranju, na niže navedenoj adresi najkasnije dana 16. srpnja 2018. godine u 13.00 sati (lokalno vrijeme Zagreb).

8. Uz sve ponude mora biti dostavljeno jamstvo uz ponudu u iznosu od 200.000,00 HRK u vidu garancije banke, prema obrascu iz dokumentacije o nabavi.

9. Adresa za dostavu upita, na koju se gore poziva je

FOND ZA ZAŠTITU OKUŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Sektor za fondove Europske unije

Jedinica za provedbu GEF projekta

n/p Snježana Kipa, dipl.ing., stručnjak za nabavu

HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80, Hrvatska

Tel: +385 (0)1 5391983

Fax: +385(0)1 5391950

E-mail: snjezana.kipa@fzoeu.hr

Jedinica za provedbu projekta


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018