Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 578 337

Prodaja nekretnina putem javnog nadmetanja-licitacije na području Regulacijskog plana „Vaganj“

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 13.3.2018.
Nadmetanje raspisao: Općina Livno
Objavljeno u: Večernji list, 13.2.2018.

Općina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina o b j a v Ij u j e

PONOVNI OGLAS

o prodaji nekretnina putem javnog nadmetanja-licitacije na području Regulacijskog plana „Vaganj“

Građevinske parcele su upisane u zk. ul. 1643, k.o. Prolog, a locirane su na području obuhvata Regulacijskog plana „Vaganj". Prodaja navedenih parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenih objekata-vikendica.

Prodaja nekretnina obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 13. ožujka 2018. godine u velikoj vijećnici zgrade Općine Livno (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u Večernjem listu, izdanje za BiH.

Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: “Općina Livno, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja-licitacije, Trg branitelja Livna 1, Livno", s naznakom „Prijava na licitaciju za prodaju zemljišta na području Regulacijskog plana „Vaganj"- Ne otvarati" putem prijemne kancelarije Općine Livno (šalter sala) ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnina 20, veljače 2018. u periodu od 10 do 14 sati. Nekretninom se raspolaže u stanju ,,viđeno-kupljeno“. Uvid u potrebnu dokumentaciju, njeno preuzimanje kao i sve informacije u svezi licitacije mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina svakim danom od 9 do 15 sati u sobi broj 28 na telefon: 034/206-218.

Kompletan tekst oglasa objavljen je na oglasnoj ploči u zgradi Općine Livno, službenoj web stranici http://www.livno.ba/ i lokalnim radio postajama.

Broj: 05-31-3-2851/16 POMOĆNICA NAČELNIKA

Livno, 8.2.2018.godine Ljiljana Marelja, dipl.iur.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018