Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 578 337

Prodaja imovine stečajnog dužnika TIM - SPORT d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 6.3.2018.
Nadmetanje raspisao: TIM - SPORT d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 13.2.2018.

TIM - SPORT d.o.o. u stečaju OIB: 05128495465

Na temelju odluke stečajnih vjerovnika na Izvještajnom ročištu od dana 31. 05. 2012. godine, odluke Skupštine vjerovnika održane dana 30. 06. 2012. godine, Rješenja stečajnog suca Trgovačkog suda u Splitu broj St-131/11 od dana 27.12.2012. godine, i Zaključka stečajnog suca od dana 18. siječnja 2018.g.. godine,, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom TIM - SPORT d.o.o. u stečaju, Antuna Konstatina Matasa 7,

Sinj, određuje se i objavljuje

OGLAS za PRODAJU imovine stečajnog dužnika TIM - SPORT d.o.o. u stečaju

prikupljanjem pisanih ponuda i usmenim javnim nadmetanjem

IMOVINA KOJA JE PREDMET PRODAJE

1. nekretnina: pravo građenja na č. zgr. 1287/1 k.o. Sinj, u Sinju - u naravi dvorište od 2104 m2, zgrada od 481 m2, zgrada od 161 m2;,

— pravo korištenja objekta bazena i njegovog pratećeg sadržaja na čest. zgr. 1287/3, k.o. Sinj, u Sinju, ukupne površine 3 265 m2,

2. oprema u teretani

Navedena imovina prodaje se kao cjelina.

NAČIN I UVJETI PRODAJE

1. Prodaja se obavlja u stečajnom postupku nad uvodno navedenim Dužnikom, sukladno pravilima Stečajnog zakona i Ovršnog zakona, i to prema načelu „viđeno - kupljeno", pa se isključuju svi naknadni prigovori kupaca. Prodaja će se obaviti usmenorn javnom dražbom-javnim nadmetanjem po načelu , „TKO DA VIŠE" uz prethodno prikupljanje pismenih prijava za dražbu.

Sve stvari se prodaju kao zaokružena cjelina po zaokruženoj najmanjoj početnoj cijeni od 5.000.000.00 kuna (slovima: petmiliiunakunainulalipa). zajedno nekretnine i oprema.

2. Ročište za javno otvaranje prispjelih pismenih prijava i usmenu javnu dražbu zakazuje se dan: UTORAK 06. ožujka 2018. godine, s početkom u 8,30 sati, u Trgovačkom sudu u Splitu, Split, Sukoišanska 6, soba broj: 34 prizemlje-sudnicas broj 1,

3. Podnositelji pismenih ponuda nužni su najkasnije do - 03. Ožujka 2018 . godine poslati pisanu prijavu za dražbu i uplatiti jamčevinu. Jamčevina iznosi 2,5% od ukupne zaokružene naimanie početne ciiene. ti. iznos od: 125. 000, 00 kn (slovima: stopdvadesetpettisućakuna).

Jamčevina se uplaćuje na žiro - račun stečajnog dužnika broj 2386002 -1110095868; koji se vodi kod Podravske banke d.d., sa svrhom uplate: Jamčevina u predmetu 1,. St- 131/2011“. Ponuditelji su uz prijavu dužni dostaviti i dokaz o plaćenoj jamčevini, a pismene prijave sa dokazeom o plaćenoj jamčevini dostavljaju se na adresu „Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6, sa naznakom Ponuda na Oglas u predmetu 1. St —

131/2011-NE OTVARATI."

4. Prodaja se vrši po načelu „viđeno - kupljeno", pa su isključeni svi naknadni prigovori kupca.

5. Prodaja se vrši sukladno pravilima Ovršnog zakona.

6. Uvid u potpuni tekst oglasa može se izvršiti na oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Splitu, internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore i Visokog Trgovačkog suda u Zagrebu.

7. Sve obavijesti i kao i dogovor u vezi pregleda stvari koje se prodaju po ovom oglasu, mogu se dobiti svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 sati

u dogovoru sa stečajnim upraviteljem: Mirko Kozina, na brojeve mobitela 091-358 58 10, i 098 16 77 161 i broj telefona 021/771 - 528.

Stečajni upravitelj Kozina Mirko, dipl. iur.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018