Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 578 337

Prikupljanje ponuda za pružanjem turističkih usluga tijekom 2018.god.

<< Nazad

Kategorije: Turističke usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 25.2.2018.
Nadmetanje raspisao: Jadranski luksuzni hoteli d.d. iz Dubrovnika
Objavljeno u: Dubrovački vjesnik, 10.2.2018.

Odlukom Uprave društva Jadranski luksuzni hoteli d.d. iz Dubrovnika, Masarykov put 20, OIB 22797775374 ( u daljnjem tekstu ALH) s ciljem osiguranja programa izletničkog, kongresnog i incentivnog turizma, raspisuje se:

NATJEČAJ

za prikupljanjem ponuda za pružanjem turističkih usluga tijekom 2018.god.
I. PREDMET NATJEČAJA

1. Izleti (cjelodnevni, poludnevni, brodski) čija prodaja se ostvaruje korištenjem usluga prodajnih punktova ALH, koji punktovi se nalaze u sljedećim hotelima:

• Hotel Croatia,Cavtat Frankopanska 10

• Hotel Grand Villa Argentina, Dubrovnik, Frana Šupila 12

• Hotel Exceslior, Dubrovnik, Frana Šupila 12

• Hotel Bellevue, Dubrovnik, Pera Čigrije 7

• Hotel Dubrovnik Palače, Dubrovnik, Masarykov put 20

• Hotel Kompas, Dubrovnik, Šetalište Kralja Zvonimira 56

• Hotel Odisej, Pomena, Pomena bb

2. Usluge transfera za potrebe gostiju hotela navednih u točki 1.

3. Usluge renta a car - rezervacija i prodaja

4. Najam plovila (brodova i jahti) za jednodnevne ili višednevne potrebe gostiju Hotela pod točkom 1.

5. Organizacija programa izleta pustolovnog turizma

6.i slično

sve na području Dubrovačko-neretvanske županije

II. SADRŽAJ PONUDE

a) Podaci o ponuditelju i dokaz o ispunjavanju uvjeta ponude

• naziv tvrtke/obrta ponuditelja s točnom adresom, OIB-om, brojem telefona, mobitela i e-mail adresom, izvodom iz registra Trgovačkog suda odosno Obrtnog registra, ne stariji od 15 dana, kao dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje pobrojanih turističkih djelatnosti, ime odgovorne osobe (presliku navedenih dokumenata dostaviti u privitku)

• važeću policu osiguranja osoba (putnika), korisnika svih vrsta iznajmljenih vozila (plovila) kao i važeći policu osiguranja svih vrsta iznajmljenih vozila (plovila) iz koje je vidljiva isključiva odgovornost ponuditelja u slučaju nastanka štetnog događaja (preslika police dostavlja se privitku)

• cijenik koji sadrži jedinične cijene usluga istaknute u kunama (bez PDV-a), uz naznaku da lije ponuditelj obveznik plaćanja PDV-a ili nije

• način te uvjeti i rokovi plaćanja (vrijeme odgode plaćanja, količinski rabat, te preostale pogodnosti ili popusti)

• potpisana i ovjerena izjava o nepromjenjivosti cijena iz ponude za vrijeme trajanja poslovne suradnje

• prijedlog drugih pogodnosti koje nudi ponuditelj

NAPOMENA: molimo ne dostavljati kopije prometnih knjižica za rent a car vozila

b) Potrebni podaci ovisno o predmetu ponude:

• za plovila: kapacitet plovila (jednosjed, dvosjed), tehničke karakteristike, model, marka, godina proizvodnje, preslik plovidbene dozvole te posebno istaknuti cijenu plovila za poludnevni, cjelodnevni najam ili višednevni najam s uključenim gorivom.

• za vozila: vrstu, marku i tip vozila, broj sjedala i dodatnu opremu koju posjeduje (frižideri za vodu, i si.),boju vozila, registracijsku oznaku i godinu proizvodnje, preslik prometne dozvole, važeću, policu osiguranja vozila, cijenu po pravcu odnosno cijenu cjelodnevnog najma (250 km), te navesti tko snosi troškove dnevnica vozača, pranja vozila i smještaj vozača, izjavu da sva vozila imaju Wi-Fi te da se ponuditelj obvezuje u vozilu osigurati bocu vode (0,5I) i vlažnu maramicu po gostu.

Ponuditelj mora točno specificirati uslugu na koju se njegova ponuda odnosi. Jedan ponuditelj se može natjecati za više usluga koje su predmet ovog natječaj.

III. MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

cijena usluga, popust, kvaliteta, uvjeti plaćanja, pogodnosti koje ponuditelj nudi, dosadašnja poslovna suradnja

IV. DOSTAVA PONUDA

Ponuda uz naznačene priloge dostavlja se u zapečaćenoj omotnici na kojoj se nalazi naziv tvrtke ponuđača s naznakom "ZA NATJEČAJ - NE OTVARATI" n/r Gosp. Vlado Lučić. Navedena omotnica se mora nalaziti unutar veće omotnice na kojoj će biti navedeno sljedeće: Jadranski luksuzni hoteli d.d., Vukovarska 17,20000 Dubrovnik; ili na e-mail adresa: vlado.lucic@alh.hr

U razmatranje će biti uzete isključivo ponude koje, bez obzira na način dostave, budu zaprimljene najkasnije do 25.02.2018. u ponoć.

V. OTVARANJE PONUDA I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Nakon što sve ponude budu razmotrene, najpovoljniji ponuđači će biti odabrani najkasnije do 25.03.2018,

Odabrani ponuditelji će biti pravovremeno obavješteni o lokaciji i terminu potpisivanja ugovora.

Društvo zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu bez obrazloženja, poništiti natječaj u bilo kojem trenutku do trenutka zaključivanja ugovora i pritom neće snositi nikakve troškove kojima bi se ponuditelji mogli izložiti tijekom sastavljanja ponude na ovaj natječaj.
U Dubrovniku, 09. veljače 2018.god

 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018