Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 577 152

Prodaja imovine stečajnog dužnika SLAVONIJA IGM d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja uredskog inventara i opreme, Prodaja zemljišta, Ostala prodaja nekretnina, Prodaja pokretnina, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 7.2.2018.
Nadmetanje raspisao: SLAVONIJA IGM d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Večernji list, 12.1.2018.

Stečajni upravitelj SLAVONIJA IGM d.o.o. u stečaju, Našice, OIB: 36015539875 objavljuje sljedeću

PRODAJU NEKRETNINA I POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA

I. Predmet prodaje:

1. Nekretnine upisane u:

- zk.ul.br. 4218 k.o., Našice, k.č.br.3076/5 upravna zgrada i ostalo, ukupno 80558 m2

- zk.ul.br. 5431 k.o. Našice, k.č.br.4655/2 šuma brdo od 65046 m2

- zk.ul.br. 4216 k.o. Našice, k.č.br. 4659/2 šuma brdo od 200486 m2

- zk.ul.br. 5113 k.o. Našice, k.č.br.4659/1 šuma brdo od 79066 m2

- zk.ul.br. 4217 k.o. Našice, k.č.br.4728/1 oranica, šuma Trnovača od 48378 m2, oranica Trnovača od 24031 m2, šuma Trnovača od 24347 m2

- zk. ul.br. 4217 k.o. Našice, k.č.br.4729/1 stovarište, put, kanal, oranica Trnovača 46575 m2 po početnoj cijeni od 10.189.366,50 kn.

- i pokretnine (oprema za proizvodnju i oprema za rad u laboratorijima) po početnoj cijeni 2.667.628,90 kn (bez PDV-a).

Napomena: Nekretnine i pokretnine iz točke 1/1 prodavat će se kao jedinstvena tehnološka cjelina prema početnoj cijeni od 12.856.995,40 kn.

2. Nekretnina upisana u zk.ul.br. 4215 k.o. Našice, k.č.br. 4655/3 šuma od 4117 m2 prema početnoj cijeni od 12.726,27 kn.

3. Nekretnina upisana u zk.ul.br. 4217 k.o. Našice, k.č. br. 4728/4 oranica Trnovača od 2080 m2 prema početnoj cijeni od 2.183,01 kn

II. Imovina stečajnog dužnika prodavat će se usmenom javnom dražbom na ročištu za prodaju koje će se održati dana 7. veljače 2018. godine u 11,15 sati u prostorijama Trgovačkog suda u Osijeku, Zagrebačka 2, soba 36/11.

III. Kao kupci na javnoj dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije dva dana prije održavanja ročišta uplatile jamčevinu u iznosu od 10% utvrđene vrijednosti nekretnina iz točke I. na žiro račun Trgovačkog suda u Osijeku br. HR31 2390 00113000 0020 0 s pozivom na broj HR05 272-358-14 i dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe.

IV. Dodatne obavijesti o imovini mogu se dobiti od stečajnog upravitelja na broj 031 201077 ili 099/3795-335 svakim radnim danom, a više podataka o prodaji imovine stečajnog dužnika može se naći i na www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na http://www.vts/. hr u rubrici ,,web stečaj".


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018