Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 570 363

Predmet nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijih ponuditelja za jednokratnu godišnju opskrbu i isporuku roba

<< Nazad

Kategorije: Nabava namještaja i opreme za urede, dječje vrtiće, škole, sportske dvorane, ugostiteljske objekte i dr., Nabava proizvoda za osobnu higijenu, sredstava za čišćenje i potrošnog materijala, Nabava strojeva i dijelova, Nabava tehničke opreme, Nabava uredskog materijala, Nabava vozila, plovila i dijelova, Ostala nabava, Nabava roba
Datum zatvaranja: 5.12.2017.
Nadmetanje raspisao: GRUPA PLAVA LAGUNA d.d.
Objavljeno u: Jutarnji list, 22.11.2017.

Plava laguna Poreč, objavljuje natječaj za prikupljanje ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za jednokratnu nabavku roba u 2018. godini.

1. Naručitelj: GRUPA PLAVA LAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, R. Končara 12, 52440 Poreč

2. Predmet nadmetanja:
Predmet nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijih ponuditelja za jednokratnu godišnju opskrbu i isporuku roba iz slijedećih robnih skupina:

Oprema:
1. Oprema za kuhinju, barove i restorane, kolica za hotelijerstvo
2. Namještaj, mini bar i sigurnosna oprema
3. Audio-video oprema, bijela tehnika (kućanski aparati) i rasvjeta
4. Urbana oprema (klupe, kante, kontejneri za smeće)
5. Strojevi za čišćenje i hortikulturu, uređaji i alati, kontejneri za prijevoz rublja
6. Oprema za sport
7. Uredska oprema i pribor
8. Vatrogasna oprema i pribor
9. Vozila i električna vozila za prijevoz putnika
10. Tekstilni proizvodi, tende i usluge tapeciranja
11. Kupaonska oprema
14. Signalizacija
15. Namještaj Parentium

3. Ponuda treba biti sastavljena prema uputama natječajne dokumentacije. Ponuditelji se mogu nadmetati za opskrbu i isporuku roba po svim ili pojedinim robnim skupinama ili stavkama iz točke 2. ovog nadmetanja.

4. Prije podizanja ponudbene dokumentacije, ponuditelji su dužni uplatiti nepovratno na račun PLAVA LAGUNA d.d. Poreč IBAN: HR1623400091100017577 (obavezno u pozivu na broj upisati: OIB) iznos od 200,00 kuna pri čemu se dobiva kompletna ponudbena dokumentacija (od točke 1. do 15.).
Ponudbenu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti od 20.11.2017-27.11.2017.g. posredstvom elektroničke pošte s naznakom da kopiju uplatnice (s naznačenim nazivom i matičnim brojem tvrtke, e-mail adresom, te tel. brojem kontakt osobe) pošalju na e-mail adresu: nabava@plavalaguna.hr ili telefaks br. 052/410-296.

5. Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za proizvodnju i promet roba koje su predmet nadmetanja.

6. Ponuda treba sadržavati:
6.1 Podaci o ponuditelju
- Naziv i točnu adresu ponuditelja; ime, telefon, telefaks, e-mail, i adresu kontakt osobe,
- Izvod o upisu o sudski registar za pravne, odnosno obrtnicu za fizičke osobe, - (može biti kopija)
- Dokaz o uspješnosti poslovanja BON 1; PODACI O SOLVENTNOSTI ne stariji od 30 dana od dana objave u glasilima – (može biti kopija)
- Referentna lista za rad sa partnerima za posljednje 3 godine

6.2 Elementi ponude
- ispunjena ispravna izjava o prihvaćanju komercijalno-financijskih uvjeta (potpisana i ovjerena),
- CD ili USB stick ispunjen podacima o ponuditelju, jediničnim neto cijenama, nazivom proizvođača te ispis iz računala o nuđenim cijenama (potpisan i ovjeren).


7. Mjerila za utvrđivanje najpovoljnije ponude:
7.1. Najpovoljnija cijena za artikl zadovoljavajuće kvalitete
7.2. Tehničke karakteristike proizvoda i kvaliteta brenda,
7.3. Prihvaćanje uvjeta plaćanja prema ponudbenoj dokumentaciji,
7.4. Rokovi isporuke prema ponudbenoj dokumentaciji,
7.5. Reference i opća podobnost ponuditelja
7.6. Dosadašnje poslovno iskustvo s ponuditeljem,
7.7. Ostale pogodnosti.

8. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u pisanom obliku i na elektroničkom mediju
(CD ili USB stick), na adresu Plava laguna d.d. Poreč, R. Končara 12, Sektor za nabavu i upravljanje imovinom, Odjel nabave, s naznakom «Za nadmetanje – ne otvarati» sa navedenim rednim brojem i nazivom robne skupine za koju se dostavlja ponuda.
Ponude se dostavljaju najkasnije do 05.12.2017. (utorak) do 14,00 sati (osobno ili poštom).

9. Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu nakon roka neće se uzimati u razmatranje.
Ukoliko na nadmetanje pristigne samo jedna ponuda i ista udovoljava uvjetima nadmetanja, ista će se smatrati punovažećom.

10. O ishodu nadmetanja sudionici će biti obaviješteni po provedenoj analizi svih pristiglih ponuda.

11. Naručitelj zadržava pravo poništenja nadmetanja u bilo koje vrijeme kao i odbijanja ponuda, prije njihova razmatranja, bez obveze obrazloženja i bilo kakve naknade ponuditeljima za takvo postupanje.
Troškove u svezi ovog nadmetanja u potpunosti snose ponuditelji.

12. Sve dodatne informacije u pogledu nadmetanja mogu se dobiti u sjedištu Društva – Sektor za nabavu i upravljanje imovinom, Odjel nabave, radnim danom na tel. 052/410-290, u vremenu od 8-16,00 sati.<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018