Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 546 486

Javni poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluge subvencionirane prehrane redovitim studentima u Gradu Orahovici

<< Nazad

Kategorije: Ostale usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 22.9.2017.
Nadmetanje raspisao: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Objavljeno u: Glas Slavonije, 7.9.2017.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (Narodne novine, broj 120/13 i 8/14),

OBJAVLJUJE

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PRUŽANJE USLUGE SUBVENCIONIRANE PREHRANE REDOVITIM STUDENTIMA U GRADU ORAHOVICI

I.

Kako bi se osigurala usluga pružanja subvencionirane studentske prehrane za redovite studente u gradu Orahovici, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja objavljuje javni poziv za prikupljanje ponude na temelju kojih će se izvršiti odabir budućeg davatelja usluge subvencionirane studentske prehrane.

II.

Pozivamo sve zainteresirane ugostiteljske objekte, odnosno fizičke osobe/obrtnike/ i pravne osobe koje imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost da iskažu svoj interes za organiziranjem prehrane redovitih studenata u gradu Orahovici, sukladno sljedećim kriterijima:

- mogućnost pripremanja obroka dnevno za 90 redovitih studenata (ručak, večera), sukladno normativima i cijeni obroka, pojedinačnih jela i drugih prehrambenih artikala koji su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanju prava na pokriće troškova prehrane studenata (Narodne novine, broj 120/13 i 8/14);

- osigurano minimum 30 sjedećih mjesta u restoranu.

III.

Uz pisanu prijavu potrebno je dostaviti:

- ime i prezime ponuditelja, presliku obrtnice, mjesto prebivališta, OIB,

broj telefona/mobitela/e-mail adresu za kontakt (za fizičke osobe-obrtnike);

- naziv društva, adresa sjedišta, OIB, presliku riješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime ovlaštene osobe, broj telefona/mobitela/e-mail adresu za kontakt;

- obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u;

- dokaz o ispunjavanju uvjeta za ugostiteljski objekt iz skupine „restoran" sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine „restorani",“barovi",“catering objekti" i „objekti jednostvanih usluga" (Narodne novine, broj 82/07,82/09,75/12,69/13 i 150/14);

- informacije o bonitetu Bon -1;

- podatke o solventnosti poslovnog subjekta Bon - 2;

- potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Orahovica

o uredno podmirenim obvezama o tome da na dan izdavanja potvrde nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava (za fizičke i pravne osobe);

- plan organiziranja studentske prehrane uključujući kriterije iz točke II. Javnog poziva;

- podatke o broju zaposlenog osoblja u ugostiteljskom objektu (kuhari, konobari, pomoćno osoblje);

- ime i prezime osobe zadužene za organizaciju (osoba za kontakt).

IV.

Ponude se dostavljaju na adresu: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ured za studente u Orahovici, Put Hrvatskih branitelja 1, 33515 Orahovica, s naznakom „Za javni poziv - prehrana studenata - ne otvarati".

Javni poziv otvoren je zaključno do 22.09.2017. godine.

Ponude pristigle nakon isteka roka predviđenog javnim pozivom kao i nepotpune ponude neće se razmatrati. Ponude fizičkih i pravnih osoba, koje su po bilo kojoj osnovi dužnici javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, bit će isključene iz daljnjeg postupka.

Izbor davatelja usluge subvencionirane studentske prehrane redovitih studenata u gradu Orahovici obaviti će Nacionalno povjerenstvo za kontrolu prehrane nakon razmatranja svih pristiglih ponuda i obilaska svih objekata, o čemu će ponuditelji biti obaviješteni


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017