Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 543 786

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju

Kategorije: Ostala prodaja
Datum zatvaranja: 1.8.2017.
Nadmetanje raspisao: REPUBLIKA HRVATSKA CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Objavljeno u: Jutarnji list, 17.7.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Na temelju Zakona 0 upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 96/13 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/16), Odtuka ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) Klasa: 026-06/17-06/2, Ur.br: 360-01/07-2017-69 i Ur.br: 360-01/07-2017-70 od 12. srpnja 2017. godine, CERP namjerava javnim nadmetanjem izvršiti prodaju dionica i poslovnih udjela, te objavljuje

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog nadmetanja

R. br.

Društvo

Broj dionica i post. udjela

Nominalna vrijednost dionica i posl.udjela u HRK

% u temeljnom kapitalu

1.

BRODOGRADILIŠTE CRES d.d. Cres

661

166.052

1.67

2.

CENTRAL d.d. Bjelovar

568

166.600

6,66

3.

ĐERMA d.d. Varaždin

161

56.600

0,33

6.

ELEKTRODA ZAGREB d.d. Zagreb

160

62.000

0,17

5.

FABRIKA d.0.0. Pula

1

7.100

3,86

6.

GALA d.0.0. Bjelovar

1

539.300

3,66

7.

HISTRIA TUBE d.d. Potpićan

16

5.600

0,07

8.

KEMIKA d.d. Zagreb

61

12.300

0,06

9.

MEĐIMURKA d.d. Čakovec

122

68.800

0,26

10.

RIO d.0.0. Rijeka

22

6.600

0,02

11.

TISKARA ZELINA d.d. Sveti Ivan Zelina

8

16.600

0,39

12.

VETERINARSKA STANICA SPLIT d.o.o. Split

1

2.100

0,78

 


CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes za kupnju dionica i poslovnih udjela dostavom pisma namjere za navedena trgovačka društva. Pisma namjere dostavljaju se za svako društvo pojedinačno. Dionice i poslovne udjele bit će moguće kupovati isključivo u cijelosti ponuđenog paketa.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 01. kolovoza 2017. godine do 15,00 sati.

Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitoru pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi 0 stranom investitoru.

Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju dionica i poslovnih udjela gore navedenih Društva, te se donese Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na postupak javnog nadmetanja za kupnju dionica i poslovnih udjela društva za koje su iskazali interes.

Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA I POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA (navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu:

Centar za restrukturiranje i prodaju Ivana Lučića 6 10 000 Zagreb Hrvatska


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017