Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 528 686

Prodaja alkoholnih destilata

Kategorije: Ostala prodaja
Datum zatvaranja: 10.5.2017.
Nadmetanje raspisao: Stečajni upravitelj PAN TRGOVINA d.o.o. - u stečaju
Objavljeno u: Glas Slavonije, 20.4.2017.
Stečajni upravitelj PAN TRGOVINA d.o.o. - u stečaju, Đakovo, OIB 39628436169, u stečajnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Osijeku, pod broj St-369/13

OGLAŠAVA

III. PRODAJU ALKOHOLNIH DESTILATAPRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Predmet prodaje su alkoholni destilati, raznih koncentracija, pakovanje u plastičnim bačvama, inox tankovima i bocama,

-    rakija lozovača (vinova loza), količina 493,8 litara AA,

-    kruška viljamovka, količina 53.269 litara AA,

-    kruška miješana, količina 73.807 litara AA,

-jabuka miješana, količina 133.891,10 litara AA,

-    rakija od višnje, količina 4.344,90 litara AA,

-    rakija od breskve, količina 38 litara AA,

-    špirit, količina 872,3 litara AA,

po početnoj cijeni od 5.000.000,00 (pet miliona) kuna.

Ponude se dostavljaju na adresu Javnog bilježnika Tatjane Kovačev, Osijek, Europske avenije 4, u zatvorenoj koverti, sa naznakom - „za kupnju pokretnina, PAN TRGOVINA d.o.o. u stečaju - ne otvarati".

Rok za dostavljanje pisanih ponuda je 10. svibnja 2017. g. do 14,00 sati.

Javno otvaranje pisanih ponuda zakazuje se za 11. svibnja 2017. godine u 14,00 sati u prostorijama Javnog bilježnika Tatjane Kovačev, Europske avenije 4 u Osijeku.

PONUDA MORA SADRŽAVATI:

-    naziv, sjedište i OIB za pravne osobe, ime, prezime, adresu i OIB za fizičke osobe

-    ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od istaknute početne cijene,

-    cijena mora biti iskazana franko skladište Slavonski Brod, kupac snosi troškove utovara u svoju ambalažu,

-    dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 500.000,00 kuna

Kupac je uz ponuđenu cijenu dužan platiti trošarinu, odnosno izmjestiti kupljene količine na svoje trošarinsko skladište o svom trošku.

Jamčevina se uplaćuje na račun PAN TRGOVINA d.o.o. - u stečaju IBAN: HR9325000091101421261 najkasnije do 10.05.2017. godine.

Ponuditeljima čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

Ponuditelji čija ponuda bude prihvaćena dužni su u roku od 30 dana, od dana obavijesti, platiti i preuzeti kupljene destilate.

Ukoliko ponuditelj u navedenom roku ne uplati ponuđeni iznos, smatra se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelji će biti obaviješteni o prihvatu ili odbijanju ponude u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Sve obavijesti u vezi s prodajom, razgledanjem i uzorkovanjem mogu se dobiti na telefon stečajnog upravitelja 098 253-898.

p-618<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017