Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

Uvrštena nova dokumentacija - Organizacija višednevne izvanučioničke nastave - 4.a, 4.b,4.c i 4.d raz. - Beč

Kategorije: Turističke usluge, Usluge, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 25.5.2024.
Nadmetanje raspisao: XVIII. gimnazija Zagreb
Objavljeno u: Ostali izvori, 17.5.2024.
OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE
 
 
  Broj poziva 64/2024  
1. Podaci o školi: Upisati tražene podatke
Ime škole: XVIII. GIMNAZIJA
Adresa: Mesićeva 35
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
         
 
 
2. Korisnici usluge su učenici 4.a, 4.b,4.c i 4.d razreda
 
3. Tip putovanja: Uz planirano upisati broj dana i noćenja
a)  Škola u prirodi dana noćenja
b) Višednevna terenska nastava 2 (dva)dana 1 (jedno)noćenje
c) Školska ekskurzija dana noćenja
d) Posjet dana noćenja
 
4. Odredište Upisati područje ime/imena države/država
a) u Republici Hrvatskoj  
b) u inozemstvu Austrija
 
5. Planirano vrijeme realizacije (predložiti u
    okvirnom terminu od dva tjedna)
od 26.rujna do 27.rujna 2024.
Datum Mjesec Datum Mjesec Godina
 
6. Broj sudionika Upisati broj
a) Predviđeni broj učenika    85 s mogućnošću odstupanja za tri učenika
b) Predviđeni broj učitelja 6
c) Očekivani broj gratis ponuda za učenike                                           3
 
7. Plan puta Upisati traženo
Mjesto polaska Zagreb
Usputna odredišta  
Krajnji cilj putovanja Beč
 
8. Vrsta prijevoza Traženo označiti  ili dopisati kombinacije
a)  Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika X (dva autobusa)
b)  Vlak  
c)  Brod  
d)  Zrakoplov  
e)  Kombinirani prijevoz  
 
9. Smještaj i prehrana Traženo označiti s X jednu ili više mogućnosti smještaja
a) Hostel x
b) Hotel ili x (3***)
c) Pansion  
d) Prehrana na bazi polupansiona x
e) Prehrana na bazi punoga pansiona  
d) Drugo (upisati što se traži)  
 
10. U cijenu ponude uračunati Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X (za e)
a) Ulaznice za Haus der Musik, Austrijska galerija slika 19.i 20.stoljeća (Gornji Belvedere)
b) Sudjelovanje u radionicama  
c) Vodiča za razgled grada  
d) Drugi zahtjevi Prava na temelju članka 25. stavka 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 72/14).
e) Prijedlog dodatnih sadržaja koji mogu pridonijeti kvaliteti realizacije  
 
 
 
 
 
11. U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od: Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12)
a) posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na putovanju x
b) zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u
     inozemstvu
x
c) otkaza putovanja x
d) troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u slučaju
     nesreće i bolesti
x
e) oštećenja i gubitka prtljage x
 
12. Dostava ponuda
     Rok dostave ponuda je Ponude slati isključivo e-poštom na adresu : ured@gimnazija-zg.skole.hr
do 14.5. do 13.00        
     Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana 15.5.2024. u                 19.00                   sati
       
 
 
 
  1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviliti ili dati školi na uvid:
 
  1. Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.
 
  1. Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.
 
  1. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 
a) dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).
b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).
 
Napomena:
 
1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:
 
  1. prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima
 
  1. osiguranje odgovornosti i jamčevine
 
2) Ponude trebaju biti :
 
  1. u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima
 
  1. razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.
 
3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.
 
4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike.
 
Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.
 

https://gimnazija-osamnaesta-zg.skole.hr/javni-pozivi/


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Zapisnik_2-sjednice-povjerenstva-za-terensku-nastavu-Bec.pdf 39.06 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024