Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 085

Uvrštena nova dokumentacija - Zamjena elektro opreme u CS Kaštel Štafilić

Kategorije: Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Ustupanje radova, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 8.3.2024.
Nadmetanje raspisao: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Objavljeno u: Narodne novine, 29.2.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/ 0BP-00540

Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj

Službeni naziv: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

OIB: 56826138353

Poštanska adresa: Hercegovačka 8

Mjesto: Split

Poštanski broj: 21000

Država: Hrvatska

Kontakt podaci

Služ ba za kontakt: Odjel nabave

Osoba za kontakt: Marin Mulić Gordan Harašić

Telefon:

E-pošta: marin.mulic@vik-split.hr gordan.harasic@vik-split.hr

Telefaks:

Predmet nabave

Naziv *

Zamjena elektro opreme u CS Kaštel Štafilić

CPV-kod *

45310000

Procijenjena vrijedn ost

36.000,00 EUR

Vrsta ugovora*

Radovi                   Roba                  Usluge

Mjesto isporuke

CS Kaštel Štafilić

Dodatni podaci

   

Uvjeti sposo bnosti i jamstva

   

Grupe predmeta nabave

Grupa br.

Naziv

Procijenjena vrijednost

CPV oznaka

1

Zamjena elektro opreme u CS Kaštel Štafilić

36.000,00 EUR

45310000

Predaja ponuda

Adresa za pruzimanje dokumentacije

Rok za dostavu ponuda , vrijeme i mjesto

22.02.2024 12:00:00     Odjel nabave, Hercegovačka 8, 21000 Split

Adresa za dostavu ponuda

Protokol naručitelja, Hercegovačka 8, 21000 Split

 

Datum slanja objave

14.02.2024

Broj objave

2024/ 0BP-00540

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Odluka o odabiru - Zamjena elektro opreme u CS K.Štafilić-2024-02-29T10-09-13.pdf 53.96 KB Zadnja promjena objave u NN: 29.02.2024.
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - Zamjena elektro opreme CS K.Štafilić-2024-02-29T10-08-51.pdf 198.47 KB Zadnja promjena objave u NN: 29.02.2024.

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024