Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 085

Uvrštena nova dokumentacija - Mikrofon za diktiranje

Kategorije: Nabava lijekova, medicinske, laboratorijske opreme i potrošnog materijala, Nabava informatičke opreme i software-a, Nabava tehničke opreme, Nabava roba, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 1.3.2024.
Nadmetanje raspisao: Klinička bolnica Merkur
Objavljeno u: Narodne novine, 29.2.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/ 0BP-00642

Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj

Službeni naziv: Klinička bolnica Merkur

OIB: 25883882856

Poštanska adresa: Zajčeva 19

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Kontakt podaci

Služ ba za kontakt: Nabavna služba

Osoba za kontakt: Dan Derjanović, bacc.oec.

Telefon: +385 12353 824

E-pošta: dan.derjanovic@kb-merkur.hr

Telefaks:

Predmet nabave

Naziv *

Mikrofon za diktiranje

CPV-kod *

33100000

Procijenjena vrijedn ost

7.400,00 EUR

Vrsta ugovora*

Radovi                   Roba                  Usluge

Mjesto isporuke

KB Merkur, Zajčeva 19, 10000 Zagreb, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.

Dodatni podaci

   

Uvjeti sposo bnosti i jamstva

   

Grupe predmeta nabave

Grupa br.

Naziv

Procijenjena vrijednost

CPV oznaka

1

Mikrofon za diktiranje

7.400,00

33100000

Predaja ponuda

Adresa za pruzimanje dokumentacije

Rok za dostavu ponuda , vrijeme i mjesto

01.03.2024 11:00:00     Nema javnog otvaranja ponuda

Adresa za dostavu ponuda

 

Datum slanja objave

22.02.2024

Broj objave

2024/ 0BP-00642

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
II.očitovanje Naručitelja-2024-02-29T11-05-20.pdf 181.85 KB Zadnja promjena objave u NN: 29.02.2024.
II.Izmjena_DON-2024-02-29T11-05-45.pdf 884.41 KB Zadnja promjena objave u NN: 29.02.2024.

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024