Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 798 376

Prodaja vozila stečajnog dužnika MK Limont j.d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja vozila i plovila, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 5.10.2023.
Nadmetanje raspisao: MK Limont j.d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 20.9.2023.

Stečajni upravitelj u postupku nad stečajnim dužnikom MK Limont j.d.o.o. u stečaju, Zagreb, Čulinečka cesta 89, OIB: 40949628193, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  St-3400/2021, temeljem odluke skupštine vjerovnika od dana 13.09.2023.god. objavljuje

 O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, PRVI PUT


I. Predmet prodaje 

Pokretna imovina koja se nalazi u Zagrebu.
Iznosi za koje se imovina prodaje:

Osobni automobil M1, marka Volvo S80 2.9, godina proizvodnje 2001., broj šasije YV1TS94K511204725, reg. oznake ZG1677GI

Iznos bez PDV-a: 300,00 EUR / 2.260,35 kn


 
U cijenu gore naveden pokretnine je uračunat PDV u iznosu od 25%.
(Detaljan opis predmeta  nalazi se kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.sudacka-mreza.hr i sastavni dio je ovog oglasa)

II. Uvjeti prodaje

1. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Matija Štefanić, Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas St-3400/2021 MK Limont j.d.o.o. u stečaju – ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno 05.10.2023. godine kao zadnjim danom za slanje preporučene pošiljke. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
3. Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi te  ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene.
 
4. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda, ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku ili se na javnom otvaranju ponuda utvrdi kako ponuda nije pravovaljana, smatrat će se da je odustao od ponude.
 
5.  Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».

6. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 19.10.2023. godine na račun naveden u ponudi, uplatiti kupoprodajni iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.

7. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
8. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 8 (osam) dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
 
9. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za dan 12.10.2023.godine u 10,30 h u prostorijama ureda stečajne upraviteljice na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Zbog ograničenog broja mjesta u uredu umoljavaju se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail stečajnog upravitelja stefanic.matija@gmail.com kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti.
 
10. Sve dodatne informacije u svezi navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098 356 266 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Volvo S80 nalaz i misljenje sudskog vjestaka.pdf 906.67 KB  

<< Nazad


Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (09-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2023