Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 750 919

Prodaja pokretnina stečajnog dužnika MAMIKA j.d.o.o.

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja uredskog inventara i opreme, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 19.10.2022.
Nadmetanje raspisao: MAMIKA j.d.o.o.
Objavljeno u: Ostali izvori, 22.9.2022.

MAMIKA j.d.o.o.
Osijek, Kard.A.Stepinca 18a
OIB: 00059510373
Stečajna upraviteljica
Marijana Božić
Osijek, Sjenjak 50
e-mail: marijana.bozic50@gmail.com
mob: 0912250642
 
Posl.broj: St-1026/2021
 
 

O G L A S
 

Na temelju stavka 4. rješenja Trgovačkog suda u Osijeku broj St-1026/2021-25 od 13.07.2022. godine u stečajnom postupku nad dužnikom Mamika j.d.o.o. Osijek, stečajna upraviteljica objavljuje drugu
 

PRODAJU POKRETNINA PRIKUPLJANJEM
PISANIH PONUDA BEZ ISTICANJA CIJENE

 


R.br.


Naziv


Kom


Napomena


1.


Stolice


20


stolice iz caffe bara, crne boje


2.


Fotelje


15


fotelje iz caffe bara, crne boje


3.


Stolice barske


9


stolice iz caffe bara, crne boje


4.


Perilica


1


korištena, u funkciji


5.


Ledomat


1


korišten, u funkciji


6.


Zvučnik Technic


2


korišteni, u funkciji


7.


Pojačalo


1


korišteno, u funkciji


 
 
Uvjeti prodaje:
 
1. Bez isticanja početne cijene.
2. Pokretnine se prodaju kao cjelina.
3. Rok za prikupljanje ponuda je od 20.09.2022. do 19.10.2022. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravovremenim i neće se uzeti u obzir.
4. Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj, preporučenoj pošiljci na adresu stečajne upraviteljice Marijane Božić, 31000 Osijek, Sjenjak 50, uz naznaku „PONUDA-NE OTVARATI-St-1026/2021 MAMIKA j.d.o.o. u stečaju“.
5. Ponuda mora sadržavati točan naziv/ime i prezime, sjedište/adresu, OIB, žiro račun ili broj drugog računa ponuditelja, e-mail/mob.  i iznos ponuđene kupoprodajne cijene bez PDV-a. 
6. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 16.09.2022. godine u 15,00 sati u prostorijama stečajene upraviteljice u Osijeku, Sjenjak 50.
Ponuditelji nisu obvezni prisustvovati javnom otvaranju ponuda.
7. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećom istaknutom cijenom.
U slučaju dvije ili više ponuda iste ponudbene cijene uslijedit će usmeno/pisano (ukoliko ponuditelji nisu prisutni) nadmetanje između ponuditelja iste ponudbene cijene.
Stečajna upraviteljica zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.
8. O rezultatu će ponuditelji biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Obavijest   o prihvaćanju ponude dostavite će se kupcu preporučenom pošiljkom.
9. Kupac je dužan u roku 15 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude uplatiti kupoprodajnu cijenu na žiro račun Trgovačkog suda u Osijeku broj HR31 2390 0011 3000 0020 0 s pozivom na broj HR05 272-1026-21.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu smatrat će se da je odustao od kupnje, a obavijest o prihvatu ponude dostavit će se slijedećem najpovoljnijem ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz oglasa.
10. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, te su isključeni svi naknadni prigovori.
11. Sve informacije o uvjetima prodaje, kao i mogućnost razledavanja pokretnina moguće je obaviti u dogovoru sa stečajnom upraviteljicom na broj 0912250642.
 
 
U Osijeku, 19.09.2022.

 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022