Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 726 997

Prodaja nekretnine stečajnog dužnika - Građevinsko zemljište uz more na otoku Škarda (Šuma Škarda)

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 15.9.2022.
Nadmetanje raspisao: GRIPARICA d.o.o.
Objavljeno u: Ostali izvori, 12.8.2022.

Stečajni upravitelj dužnika GRIPARICA d.o.o.u stečaju, Vinkuran, Debeli vrv 36 OIB: 23384365568, temeljem Odluke Skupštine vjerovnika od 25.svibnja 2017.godine, objavljuje


 

O   G   L   A   S
za prodaju  suvlasništva nekretnine na otoku ŠKARDAI PREDMET PRODAJE:

1. Prodaje se suvl. nekretnine stečajnog dužnika – građevinsko zemljište upisano u zemljišne knjige  Općinskog suda u Zadru, u zk.ul.br.5435, k.č.br.6584 (šuma Škarda), suvlasnički dio 45/330 od ukupno 2806 m2, KO Premuda (334898).
2. Zemljište je građevinsko, uz samo more, po urbanističkoj informaciji u obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Zadra za otok Premuda područje,  naselje Škarda na otoku Škarda, na dijelu zemljišta planirana izgradnja heliodroma.
3. Prodaja nekretnina stečajnog dužnika iz toč.1., izvršit će se neposrednom pogodbom prikupljanjem pismenih ponuda.

II UVJETI PRODAJE:

1. Procijenjena vrijednost suvl.dijela zemljišta po sudskom vještaku  je 969.992,40 kn.
2. Početna kupoprodajna cijena na  ovoj objavi  iznosi  37.006,96 kn.
3. Nekretnina se ne može prodati za cijenu nižu od početne kupoprodajne cijene.
4. Nekretnina će se prodati ako pristigne bar jedna ponuda koja udovoljava svim elementima oglasa.
5. Pravo sudjelovanja u natjecanju za kupnju nekretnine imaju sve pravne i fizičke osobe sukladno propisima Republike Hrvatske,  koje su najkasnije na dan 14. rujna 2022.godine dale osiguranje za kupnju nekretnine opisane pod točkom 1.ovog Oglasa u visini od 10% poč.kupoprodajne cijene ili iznos od 3.700,70 kn. Osiguranje se uplaćuje na račun GRIPARICA d.o.o.u stečaju broj  IBAN: HR5724020061100821156 s pozivom na broj HR00 967-2016 (bez oznake modela), s tim što je kupac potvrdu o prethodnoj uplati  obavezan predočiti  javnom bilježniku prije nego što javni bilježnik pristupi otvaranju ponuda.
6. Sadržaj ponude:
- podatke o ponuditelju (ime/naziv, adresu, kontakt tel., broj računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine,
- preslika osobne iskaznice i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (za fizičke osobe),
- izvod iz sudskog/obrtnog registra (za kupce pravne osobe),
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
- potvrdu o uplati jamčevine. Uplaćena jamčevina sukladno t.5. mora biti evidentirana na poslovnom računu stečajnog dužnika na dan otvaranja ponuda,
7. Ponuda se dostavlja na ime i adresu Javni bilježnik Zoran Vrsalović, 51000 Rijeka, Korzo 40, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA GRIPARICA d.o.o.u stečaju - NE OTVARATI“
8. Rok za prikupljanja ponuda  je zaključno 15.09.2022. do 12,00 sati bez obzira na način dostave ponude. Zakašnjele ponude neće se razmatrati.
9. Javno otvaranje ponuda održat će se 15.09.2022.godine u 12,30 sati pred javnim bilježnikom Zoranom Vrsalović u Rijeci, Korzo 40,  o kojoj će radnji javni bilježnik sastaviti zapisnik o posjedočenju činjenica.
10. Stečajni upravitelj će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojom se nekretnina dodijeljuje ponuditelju (kupcu) koji ponudi najveću cijenu i ispunjava sve druge uvjete iz ovog oglasa. Ukoliko na dražbi sudjeluje više kupaca stečajni upravitelj će odrediti da se nekretnina dodijeljuje kupcu koji ponudi nižu cijenu, za slučaj da kupac koji je ponudio veću cijenu ne položi kupovninu u roku.
11.   Razgled nekretnine i dokumentacije uz dogovor sa stečajnim upr. na mob. 095911 49 65.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022