Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 710 880

Prodaja nekretnina stečajnog dužnika Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 2.6.2022.
Nadmetanje raspisao: Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 19.5.2022.


Temeljem odluke vjerovnika sa skupštine dužnika Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. u stečaju, Zagreb, Rudeška cesta 160 b, OIB: 06851952175, stečajna upraviteljica objavljuje:                        

OGLAS
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA 
 
  
I.  Predmet prodaje:
3/38 od nekretnine upisane  u zk.ul. 2318, k.o. Novigrad označene kao. zk.č.br. 528/1, u naravi put, koji dio iznosi 18,30 m2.


II.  Uvjeti prodaje
  
1. Nekretnina iz točke I prodaje se po utvrđenoj cijeni od  23.000,00 kn.

2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac. 
  
3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu.
 
4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu stečajne upraviteljice: Antonia Selak, Rudeška cesta 160, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda u stečajnom postupku Stečajna masa iza Jadranstil d.o.o. u stečaju – ne otvaraj». Ponuda se dostavlja stečajnoj upraviteljici do zaključno 02.06.2019.g.
Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnima i neće se uzeti u obzir. 
  
5. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra, te dokaz o uplati jamčevine u privitku. 
  
6. Jamčevina iznosi 10% OD POČETNE CIJENE naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika IBAN: HR38236000011029866298, uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-3475/21». 
  
7. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. 
  
8. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine. 
  
9. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više». 
    
10. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan u roku od 8 dana od poziva na plaćanje, koji će biti poslan odmah po otvaranju ponuda, na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina. 
  
11. Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac. 
  
12. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu. 
    
13.  Sve dodatne informacije u svezi predmetne nekretnine mogu se dobiti radnim danom od 09,00-17,00 h, na telefon broj: 098/887-176.
  
14.  Otvaranje ponuda održati će se 08.06.2022.g. u 12:00 sati na adresi Zagreb, Preradovićeva 31a (II kat).
  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Procjembeni elaborat.pdf 1,142.80 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022