Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 691 415

Prodaja pokretnina stečajnog dužnika SITIS d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja strojeva, Prodaja uredskog inventara i opreme, Prodaja vozila i plovila, Ostala prodaja pokretnina, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 12.10.2021.
Nadmetanje raspisao: SITIS d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 20.9.2021.

U stečajnom postupku nad dužnikom  SITIS d.o.o. u stečaju , Hrvatskih pavlina 44, Lepoglava, OIB:92275498041  , koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem St-190/2020 , stečajni upravitelj objavljuje prodaju pokretnina :
 

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 
I.
 


Inv. br.


Naziv sredstva


Količina


Godina nabave


Procijenjeno u kn


Procijenjeno u €


 


 


 


 


 


 


1


Citroen JUMPY 1,6 HDI VF7XS9HUC64104505


1


2016.


18.820


2.486


2


Vakum sušara ISVE


1


2016.


32.220


4.256


3


Električni kotao za Vakum sušaru ISVE


1


2016.


2.130


281


4


Kompjutor Cpu Intel Care I54460 C?PUU


1


2016.


1.830


242


5


PHANTHEON LICENCA


1


2016.


0


0


6


ADLER ŠIVAČA MAŠINA DVOIGLOVKA a)


1


2016.


2.200


291


7


ADLER ŠIVAČA MAŠINA DVOIGLOVKA b)


1


2016.


1.490


197


8


ADLER ŠIVAČA MAŠINA TROSTRUKI TR.


1


2016.


2.200


291


9


PFAFF ŠIVAČA MAŠINA DVOIGLOVKA


1


2016.


1.890


250


10


JUKKI-ŠIVAČA MAŠINA


1


2016.


1.570


207


11


GRIJALICE smart BH, IC srebrna, kpl = 5 kom


1 kpl


2016.


3.250


429


12


VERTIKALNI PROREZIVAČ - JAPSEW KM-550/5"


1


2016.


1.560


206


13


Vakum pumpa Backer


1


2017.


7.220


954


14


Kompjuter CPU Intel Pentium


1


2017.


1.080


143


80


SUSTAV ODPRAŠIVANJA


1 kpl


2017.


20.400


2.695


81


Pisač Epson L3050 Eco Tank ITS CISS


1


2018.


720


95


 


Ukupno


 


 


98.580


13.022
II. Pokretnine se prodaju kao cjelina , a ponude ispod početnih prodajnih cijena neće se prihvatiti Pokretnine se prodaju isključivo po načelu„ viđeno-kupljeno“, te su isključeni svi prigovori na pravne i materijalne nedostatke istih .

III. Prije dostavljanja pisane ponude zainteresirane osobe dužne su uplatiti jamčevinu-osiguranje u iznosu od 10% od  minimalnih cijena na žiro-račun stečajnog dužnika
broj : HR82 2412 0091 1330 0772 5 otvoren kod Slatinske banke d.d. .

IV.  Rok za dostavu pisanih ponuda je 12. 10. 2021. godine .   

V. Pisane ponude slati na adresu stečajnog upravitelja : Dragutin Romić, Ulica Papuka 28, Čepin 31431 , sa naznakom ¨ NE OTVARAJ ¨ PONUDA ZA POKRETNINE . Ponuda mora sadržavati točan naziv i adresu ponuđača , OIB ,  iznos ponuđene kupoprodajne cijene , a uz ponudu se mora dostaviti i dokaz o uplati jamčevine  .

VI. Otvaranje pisanih ponuda održati će se u uredu  Javnog bilježnika, Mirjana Borić,  Ul. Vjenac Jakova Gotovca 13 Osijek , dana 14.10 2021. godine u 11:00 sati . Svi ponuđači pozivaju se da prisustvuju otvaranju  ponuda.  

VII. Ponuditelj čija ponuda bude najpovoljnija dužan je u roku 10 dana od dana otvaranja ponuda platiti ponuđenu cijenu po ispostavljenom računu . Ukoliko kupac u navedenom roku ne plati kupovninu , smatrat će se da je odustao od kupnje i tada mu se jamčevina-osiguranje neće vratiti .  

VIII. Ponuditelju čija će ponuda biti prihvaćena , jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu , dok će ostalim ponuđačima biti vraćena u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda .

IX.Po plaćanju kupovnine kupac je dužan u roku od 15 dana od stečajnog upravitelja preuzeti pokretnine.                                                                           

X. Osobe zainteresirane za kupnju pokretnina mogu iste razgledati u  Lepoglavi, Ul. Hrvatskih pavlina 44 , uz prethodnu najavu na broj 099 321 8664 . U prilogu oglasa elaborate procjene sa slikama.
 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
SITIS - Elaborat procjene vrijednosti dijela opreme Sitis (3).pdf 2,418.15 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021