Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 691 415

Prodaja pokretnina stečajnog dužnika Stečajna masa iza ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o.

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja uredskog inventara i opreme, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 4.10.2021.
Nadmetanje raspisao: Stečajna masa iza ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 20.9.2021.

Stečajni upravitelj Marko Zagorac u stečajnom postupka nad stečajnim dužnikom Stečajne mase iza ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o. u stečaju, koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Pazinu posl.br. St-42/2019, objavljuje:
 
OGLAS O PRODAJI POKRETNINA
                                               
Prikupljanjem pismenih ponuda
 
1. PREDMETI PRODAJE:
1.1. Predmeti prodaje su pokretnine – uredski inventar prema tablici u privitku koji čini Prilog 1 ovog Oglasa.
 
2. UVJETI PRODAJE:
2.1. Ponude se podnose za svaki predmet prodaje zasebno.
Početna cijena ispod koje se neće razmatrati i prihvaćati ponude dostavljene temeljem ovog oglasa iznosi za svaki predmet ponude kako je navedeno u Prilogu 1.
2.2. Sve poreze, pristojbe i ostale troškove u svezi s prodajom snosi kupac.
2.3. Prodaja se vrši prema načelu ''viđeno-kupljeno'' pa su isključeni svi naknadni prigovori, što znači da prodavatelj ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke.
2.4. Pravo podnijeti pismenu ponudu imaju sve pravne i fizičke osobe.
Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom pošiljkom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu: Stečajni upravitelj Marko Zagorac, Ante Starčevića 5, Rijeka, s naznakom na omotnici: „Ponuda za St-42/19 - ne otvarati“
Pismena ponuda se mora dostaviti  do zaključno: 04.10.2021. godine.
Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
2.5. Pismena ponuda mora sadržavati sve bitne podatke:
1.     ime, prezime/naziv,
2.     adresu/sjedište,
3.     OIB,
4.     broj kontakta (telefon/e-mail),
5.     broj žiro računa ili drugog računa ponuditelja,
6.     ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom,  
7.     naznaku visine ponuđene cijene,
8.     točno određenu naznaku predmeta prodaje (redni broj i naziv opreme) iz Priloga 1 na koju se ponuda odnosi.
2.6.  Javno otvaranje pravodobnih pismenih ponuda zakazuje se za dan: 07.10.2021. godine u 14:00 sati u uredu stečajnog upravitelja Marka Zagorca, Rijeka, Ante Starčevića 5, IV. kat.
2.7. Najpovoljnija pismena ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu.
Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je u roku od 8 dana od dostave predračuna na depozit Trgovačkog suda u Pazinu IBAN HR43 2390 0011 3000 2976 3,  s pozivom na broj 42-2019, uplatiti cjelokupan kupoprodajni iznos iz ponude.
Ako ponuditelj u navedenom roku ne položi kupovinu smatrat će se da je odustao od kupnje, a poziv na uplatu će se dostaviti sljedećem ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz oglasa.
Svi ponuditelji bit će u roku od 3 dana od javnog otvaranja ponuda obaviješteni o rezultatima otvaranja ponuda, a najboljem ponuditelju bit će dostavljen poziv na uplatu.
Prihvatit će se pravovaljana ponuda i samo jednog ponuditelja ako je sukladna oglašenim uvjetima.
Kupoprodajni ugovor zaključit će se s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 8 dana od dana uplate kupovnine na gore navedeni depozit Trgovačkog suda u Pazinu.
2.8. Sve dodatne informacije u svezi prodaje mogu se dobiti radnim danom na telefon broj: 051-320-747 ili 091-541-2486. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
PIS popis opreme4.pdf 739.62 KB  

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2021