Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 644 414

Prodaja dijela imovine stečajnog dužnika ULJANIK d.d. u stečaju - Cjelina 35

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Ostala prodaja pokretnina, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 6.11.2020.
Nadmetanje raspisao: ULJANIK d.d. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 30.10.2020.

U stečajnom postupku koji se vodi kod Trgovačkog suda u Pazinu pod poslovnim brojem 1 St-95/2019, stečajna upraviteljica ULJANIK d.d. u stečaju, Flaciusova 1, Pula, na temelju suglasnosti Odbora vjerovnika od 12. studenog 2019. objavljuje

Prodaju dijela imovine stečajnog dužnika
ULJANIK d.d. u stečaju
prikupljanjem pisanih ponuda
 
1.   Predmet prodaje su pokretnine stečajnog dužnika i to:
                                                                                                           Početna prodajna cijena
                                                                                                                      u KN

- Cjelina 35 – Limovi raznih dimenzija (532) - Pula                             17.706.922,37    
   
Popis sadržaja cjeline nalazi se kod stečajnog dužnika.
Pokretnine se prodaju skupno po cjelini, sa istaknutom početnom prodajnom cijenom u koju nije uključen PDV. 
Navedene pokretnine nalaze se u postupku unutarnje proizvodnje prema Odobrenju za uporabu postupka unutarnje proizvodnje broj HRIPO/HR060267/2018/000010 od 29.04.2019. godine.
Za navedene pokretnine obračunata carina pri uvozu iznosi 10.049.221,88 KN, a PDV pri uvozu iznosi 6.821.577,29 KN.

2. Pokretnine se nalaze u skladištu u Puli, a mogu se razgledati svaki radni dan od 27.10.2020. do 04.11.2020. u vremenu od 8:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu pozivom na brojeve:091 250 6757 ili 091 612 6516.

3. Rok za prikupljanje pisanih ponuda, koje se dostavljaju na adresu stečajnog dužnika Flaciusova 1, Pula  s naznakom „Ponuda za ULJANIK d.d. u stečaju – ne otvoriti“,
je zaključno do 06.11.2020. do 11:30 sati.

4. Javno otvaranje ponuda održat će se dana  06.11.2020. u 12:00 sati u prostorijama stečajnog dužnika na adresi Flaciusova 1, Pula.

5. Ponuđena cijena ne može biti manja od utvrđene početne pojedinačne cijene.
Oglašene pokretnine prodat će se ponuđaču koji ponudi najveći iznos u odnosu na početnu cijenu. Uz ponudu ponuđač - pravna osoba je obvezan dostaviti izvod iz sudskog i obrtnog registra, a fizička osoba presliku potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB).
Ponuđač je dužan uz ponudu  dostaviti i elektroničku adresu za primanje pismena
Izabrani ponuditelj ima obvezu podmiriti prodavatelju i novčani iznos carine i  PDV-a utvrđen pri uvozu, pri čemu će se iznos PDV-a vratiti ponuditelju po povratu sredstva prodavatelju od strane Porezne uprave.
 
6. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 10 (deset) dana od primitka obavijesti o prihvaćanju njegove ponude uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti, u protivnom smatrat će se da je odustao od kupnje. Kupac pokretnina dužan je iste preuzeti u roku od 10 (deset) dana od dana  izvršene kupoprodaje.

7. Prodaja se obavlja po načelu viđeno-kupljeno, isključeni su svi prigovori zbog nedostataka.

8. Sve dodatne troškove vezane uz prodaju pokretnina (sastavljanje ugovora, ovjera potpisa, utovar, odvoz, špedicija i dr.) snosi kupac.

9.  Kupac pokretnina smatra se upoznatim s činjenicama navedenim u ovom oglasu i nema pravo pozivati se na bilo kakve pravne nedostatke vezane uz kupljene pokretnine.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020