Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 647 251

Prodaja dijela imovine stečajnog dužnika ULJANIK d.d. u stečaju - Cjelina 33

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Ostala prodaja pokretnina, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 6.11.2020.
Nadmetanje raspisao: ULJANIK d.d. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 30.10.2020.

U stečajnom postupku koji se vodi kod Trgovačkog suda u Pazinu pod poslovnim brojem 1 St-95/2019, stečajna upraviteljica ULJANIK d.d. u stečaju, Flaciusova 1, Pula, na temelju suglasnosti Odbora vjerovnika od 12. studenog 2019. objavljuje
 
Prodaju dijela imovine stečajnog dužnika
ULJANIK d.d. u stečaju
prikupljanjem pisanih ponuda
 
1.   Predmet prodaje su pokretnine stečajnog dužnika i to:
                                                                                                           Početna prodajna cijena
                                                                                                                          u KN
                                                      
- Cjelina 33- Limovi i ostali materijal za gradnju (522) - Pula           6.472.155,89           

Popis sadržaja cjeline nalazi se kod stečajnog dužnika.
Pokretnine se prodaju skupno po cjelini  s  istaknutom početnom prodajnom cijenom u koju nije uključen PDV.
Navedene pokretnine nalaze se u  postupku unutarnje proizvodnje prema Odobrenju  za uporabu postupka unutarnje proizvodnje broj HRIPO/HR060267/2019/000012 od 29.04.2019. godine. Za Cjelinu 33  obračunata carina pri uvozu iznosi 2.345.770,80 KN, a PDV 3.129.705,69 KN.

2. Pokretnine se nalaze na skladištima u Puli,  a mogu se razgledati svaki radni dan od 27.10.2020. do 04.11.2020. u vremenu od 8:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu pozivom na broj 091 250 6757.

3. Rok za prikupljanje pisanih ponuda, koje se dostavljaju na adresu stečajnog dužnika Flaciusova 1, Pula  s naznakom „Ponuda za ULJANIK d.d. u stečaju – ne otvoriti“, je zaključno do 06.11.2020. do 11:30 sati.

4. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 06.11.2020. u 12:00 sati u prostorijama stečajnog dužnika na adresi Flaciusova 1, Pula.

5. Ponuđena cijena ne može biti manja od utvrđene početne cijene po cjelinama.
Oglašene pokretnine prodat će se ponuđaču koji ponudi najveći iznos u odnosu na početnu cijenu. Uz ponudu ponuđač - pravna osoba je obvezan dostaviti izvod iz sudskog i obrtnog registra, a fizička osoba presliku potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB).
Ponuđač je dužan uz ponudu  dostaviti i elektroničku adresu za primanje pismena.
 
6. Izabrani ponuditelj ima obvezu podmiriti prodavatelju i novčani iznos carine i PDV-a utvrđen pri uvozu, pri čemu će se iznos PDV-a vratiti ponuditelju po povratu sredstava prodavatelju od strane Porezne uprave.

7. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od primitka obavijesti o prihvaćanju njegove ponude uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti, u protivnom smatrat će se da je odustao od kupnje. Kupac pokretnina dužan je iste preuzeti u roku od 10 (deset) dana od dana izvršene kupoprodaje.

8. Prodaja se obavlja po načelu viđeno-kupljeno, isključeni su svi prigovori zbog nedostataka.

9. Sve dodatne troškove vezane uz prodaju pokretnina (sastavljanje ugovora, ovjera potpisa, utovar, odvoz, špedicija i dr.) snosi kupac.

10.  Kupac pokretnina smatra se upoznatim s činjenicama navedenim u ovom oglasu i nema pravo pozivati se na bilo kakve pravne nedostatke vezane uz kupljene pokretnine.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020