Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 644 414

Zakup poslovnog prostora u Slavonskom Kobašu

Kategorije: Poslovni prostori, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 30.10.2020.
Nadmetanje raspisao: Općina Oriovac
Objavljeno u: Ostali izvori, 23.10.2020.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. br. 125/11, 64/15 i 112/18), i Odluke načelnika općine Oriovac o raspisivanju javnog natječaja KLASA: 022-01/20-01/70, URBROJ: 2178/10-03-20-1 od 21.10.2020.godine, raspisuje

 


JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora

1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog prostora u Slavonskom Kobašu, ulica Kloštarska br.2 u prizemlju Društvenog doma, izgrađenog na k.č.br. 721, ukupne površine 142,00 m2.
2. Poslovni prostor može se koristiti za obavljanje trgovinske djelatnosti (trgovina).
3. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.
4. Početni iznos zakupnine iznosi 25,00 kn/m2, mjesečno, odnosno 3.550,00 kuna mjesečno za ukupnu površinu.
5. Jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 10% početnog iznosa zakupnine.
Račun za uplatu jamčevine je HR03 23400091830900007, poziv na broj HR68 9016-OIB.
6. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u tjedniku Posavska hrvatska i na službenoj stranici općine Oriovac – www.oriovac.hr
7. Poslovni prostor daje se u viđenom stanju, sa mogućnošću uvida u isti dana 28.10.2020.godine od 12,00 do 13,00 sati na istoj adresi uz najavu u općinu Oriovac na telefon: 035 431-232 ili 035 431-036.
8. Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama putem pošte ili osobno na adresu:

OPĆINA ORIOVAC
TRG HRVATSKOG PREPORODA 1
35250 ORIOVAC
S naznakom „NE OTVARATI – PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA“

9. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti navedene u točki 2. ovog natječaja.
10. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, adresu/sjedište i OIB (u prilogu presliku osobne ili obrtnice, rješenje o registraciji odnosno izvadak iz obrtnog registra - ne stariji od 6 mjeseci),
- potvrda o uplaćenoj jamčevini,
- broj računa i naziv banke na koji ponuditelju može biti vraćena ponuđena jamčevina,
- oznaku poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi,
- ponuđeni iznos zakupnine po 1 m2 i ukupno za navedenu ponudu,
- opis djelatnosti koju bi zakupac obavljao u okviru oglašene djelatnosti,
- potvrdu o podmirenim obvezama prema općinskom (potvrda općine Oriovac) i državnom proračunu (potvrda Porezne uprave),
11. Pravo prednosti na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
12. Nepotpune ponude neće se razmatrati.
13. Natjecatelju koji ne uspije na natječaju vratiti će se jamčevina u roku od 8 dana od donošenja Odluke o izboru.
Jamčevina natjecatelja koji dobije u zakup poslovni prostor zadržava se i obračunava u zakupninu.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora o zakupu nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
14. Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za poslovni prostor za koji se natječe.
15. Rok za početak obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru iznosi najviše 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o zakupu.
16. Načelnik može poništiti javni natječaj bez obrazloženja, ali samo prije otvaranja pristiglih ponuda,
Načelnik može donijeti Odluku o neprihvaćanju nijedne ponude bez obrazloženja.
17. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
18. Neće se provoditi javno otvaranje ponuda.
19. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni pismeno.
20. Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

 

Oriovac, 23.10.2020.godine.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020