Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 646 598

Prodaja nekretnina stečajnog dužnika AUSTROGRAD d.o.o. u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 2.10.2020.
Nadmetanje raspisao: AUSTROGRAD d.o.o. u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 28.9.2020.

Prema odredbama čl. 229., st. (1), (2) i (3) Stečajnog zakona i odluke Skupštine vjerovnika od 14.05.2019. g. u postupku provođenja stečajnog postupka nad stečajnom masom iza AUSTROGRAD d.o.o. u stečaju Rijeka, Oib 83902993431, Gnambova 2/III,  stečajni upravitelj raspisuje
 
N A T J E Č A J
                      
ZA PRODAJU NEKRETNINE – POSLOVNOG PROSTORA 
 
  
PREDMET PRODAJE    

I Nekretnina – poslovni prostor, u Rijeci, Prolaz M. K. Kozulich 2, upisan u zemljišim knjigama Općinskog suda u Rijeci, zemljišnoknjižni odjel Rijeka, upisana u z.k.ul. 5570, k.o. Rijeka, k.č.br. 1004/1, i to:
-   34. suvlasnički dio: 95/100000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-34), poslovni prostor, uređen oznake JI-PP 5-0, površine 31,45 m2, u prizemlju jugoistočne poslovno-stambene zgrade Zagrad. Početna prodajna vrijednost iznosi 63.000,00 Eura.
 
II  Nekretnina iz točke I prodaje se putem prikupljanja pisanih ponuda, s rokom zaprimanja ponuda 02.10.2020. godine. Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: stečajni upravitelj Zdravko Čupković, Gnambova 2/III, Rijeka, s naznakom: Ponuda za nekretninu – NE OTVARATI“. Javno otvaranje ponuda održati će se u prostorijama odvjetničkog ureda Nedeljković na adresi Dolac 8/I, Rijeka, dana
                                          
05.10.2020. godine u 14 ,30 sati
  
UVJETI PRODAJE
 
-   nekretnina iz točke I, ne može se prodati ispod početne prodajne vrijednosti,
-   Porezi nisu uključeni u prodajnu cijenu i snosi ih kupac, pri čemu ukoliko je kupac pravna osoba primjenjuje se „prijenos porezne obaveze“, a ukoliko je kupac fizička osoba plaća se posebni porez na promet nekretnina,
-   pristojbe i ostale troškove snosi kupac u skladu sa zakonom,
-  kao kupci mogu sudjelovati osobe koje su do dana, 02.10.2020. godine uplatile jamčevinu u visini 10,0% početne prodajne vrijednosti nekretnine, na račun stečajna masa iza Austrograd d.o.o. u stečaju broj: IBAN: HR9624880011100134492, kod BKS Bank A.G. Glavna podružnica Hrvatska u Rijeci, model 00, poziv na broj: 327-2017.
- nekretnina je opterećena upisanim založnim pravom, koje se briše po uplati kupovnine,
-  ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vraća se jamčevina nakon zaključenja prodaje,
-  nekretnina se prodaje po principu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore,
-  stečajni upravitelj i kupac zaključuje ugovor o prodaji nekretnine,
-  kupac je obavezan položiti kupovinu u roku od 30 dana nakon donošenja odluke, nakon čega stečajni upravitelj predaje nekretninu i račun, 
- Ako kupac u utvrđenom roku ne položi kupovinu, odrediti će se nova prodaja, a iz priloženog osiguranja namiriti će se troškovi nove prodaje.
- nekretnina se može razgledati28. i 30.09.20.g. uz prethodnu najavu na tel. 098/326 422.   


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2020